Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1033/P

Business name: 
METRIK - geodetické práce, spol. s r.o.
  (from: 07/28/1999 until: 08/13/2018)
METRIK - geodetické práce spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad
  (from: 04/26/1993 until: 07/27/1999)
Registered seat: 
adresa neznáma
  (from: 05/31/2011 until: 08/13/2018)
Huszova 260/5
Poprad 058 01
  (from: 03/08/2000 until: 05/30/2011)
1. mája č. 4
Poprad 058 01
  (from: 04/26/1993 until: 03/07/2000)
Identification number (IČO): 
31 670 784
  (from: 04/26/1993)
Date of entry: 
04/26/1993
  (from: 04/26/1993)
Person dissolved from: 
8.4.2017
  (from: 08/14/2018)
Date of deletion: 
08/14/2018
  (from: 08/14/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/14/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/1993)
Objects of the company: 
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti geodetických prác
  (from: 04/26/1993 until: 03/07/2000)
obchodná činnosť v oblasti geodetických a kartografických prác
  (from: 04/26/1993 until: 03/07/2000)
geodetické a kartografické práce
  (from: 04/26/1993 until: 03/07/2000)
inžinierská činnosť
  (from: 04/26/1993 until: 08/13/2018)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 04/26/1993 until: 08/13/2018)
geodetické a kartografické činnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 03/08/2000 until: 08/13/2018)
konzultačná a poradenská činnosť v hore uvedených oblastiach
  (from: 03/08/2000 until: 08/13/2018)
Partners: 
GEO-METRIK-VERMESSUN G5, GmbH
Trothaer Str. 41
Halle/Saale
  (from: 06/02/1995 until: 07/27/1999)
METRIK - Vermessungs - GmbH
Trothaer Str. .41
Halle/Saale
  (from: 03/15/1994 until: 06/01/1995)
GEO- METRIK-Vermessungs GmbH
Brachwitzer Str. 16
Halle
  (from: 07/28/1999 until: 09/20/2006)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry
Slovak Republic
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Ing. Ján Furcoň
267
Matiašovce
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Rudolf Parák
Hornádska 252
Spišský Štiavnik
Slovak Republic
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Rudolf Parák
Hornádska 252
Spišský Štiavnik
Slovak Republic
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
GEO- METRIK AG
Brachwitzer Str. 16
Halle 061 18
  (from: 09/21/2006 until: 08/13/2018)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry 059 82
Slovak Republic
  (from: 09/21/2006 until: 08/13/2018)
Thomas Henze
Tiefe Str. 7A
Leipzig
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/24/1993 until: 03/14/1994)
Thomas Henze
Tiefe Str. 7A
Leipzig
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/26/1993 until: 11/23/1993)
Bernd Paul
Jasminweg 14
Halle
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/24/1993 until: 03/14/1994)
Bernd Paul
Jasminweg 14
Halle
Spolková republika Nemecko
  (from: 04/26/1993 until: 11/23/1993)
Contribution of each member: 
Bernd Paul
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/26/1993 until: 11/23/1993)
Thomas Henze
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/26/1993 until: 11/23/1993)
Bernd Paul
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 03/14/1994)
Thomas Henze
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 03/14/1994)
METRIK - Vermessungs - GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/15/1994 until: 06/01/1995)
GEO-METRIK-VERMESSUN G5, GmbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/02/1995 until: 07/27/1999)
GEO- METRIK-Vermessungs GmbH
  (from: 07/28/1999 until: 09/20/2006)
GEO- METRIK AG
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 09/21/2006 until: 08/13/2018)
Ing. František Breza
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Ing. Ján Furcoň
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Rudolf Parák
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Ing. František Breza
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Rudolf Parák
Amount of investment: 45 000 Sk Paid up: 45 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Ing. František Breza
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 09/21/2006 until: 08/13/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/28/1999 until: 08/13/2018)
Individual managing director
  (from: 04/26/1993 until: 07/27/1999)
Ing. František Breza
ll
Tatranská Polianka
  (from: 04/26/1993 until: 07/27/1999)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry
From: 04/26/1993
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Ing. František Breza
Tatranská Polianka 11
Vysoké Tatry 059 82
From: 04/26/1993
  (from: 09/21/2006 until: 08/13/2018)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/28/1999 until: 08/13/2018)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a prokurista, každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/26/1993 until: 07/27/1999)
Procuration: 
Rudolf Parák
Hornádska 252
Spišský Štiavnik
  (from: 07/28/1999 until: 02/13/2003)
Rudolf Parák
Tolstého 2912/10
Poprad
  (from: 07/26/1994 until: 07/27/1999)
Rudolf Parák, od 26.7.1994
Hornádska 252
Spišský Štiavnik
  (from: 02/14/2003 until: 09/20/2006)
Rudolf Parák, od 26.7.1994
Hornádska 252
Spišský Štiavnik
From: 07/26/1994 Until: 08/04/2006
  (from: 09/21/2006 until: 09/20/2006)
RNDr. Michail Pedan
L. Svobodu 2604/53
Poprad
  (from: 04/26/1993 until: 07/25/1994)
Prokurista podpisuje za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (from: 07/28/1999 until: 09/20/2006)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/14/2003 until: 08/13/2018)
200 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 02/13/2003)
100 000 Sk
  (from: 04/26/1993 until: 11/23/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.3.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2944 Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 434/93, NZ 392/93 zo dňa 24.11.1993. Stary spis: S.r.o. 2944 Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.1994 N 144/ 94 Nz 139/94. Stary spis: S.r.o. 2944 Notárska zápisnica N 48/95, Nz 49/95 zo dňa 7.3.1995. Stary spis: S.r.o. 2944 Dodatok č. 5 zo dňa 25.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Zahraničný kapitál: 55 % - SRN
  (from: 07/28/1999 until: 08/13/2018)
Dodatok č. 6 zo dňa 10.8.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/08/2000 until: 08/13/2018)
Dodatok č.7 zo dňa 28.10.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/14/2003 until: 08/13/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.3.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 100% - SRN Stary spis: S.r.o. 2944
  (from: 04/26/1993 until: 07/27/1999)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.8.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2944
  (from: 11/24/1993 until: 07/27/1999)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 434/93, NZ 392/93 zo dňa 24.11.1993. Stary spis: S.r.o. 2944
  (from: 03/15/1994 until: 07/27/1999)
Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 19.7.1994 N 144/ 94 Nz 139/94. Stary spis: S.r.o. 2944
  (from: 07/26/1994 until: 07/27/1999)
Notárska zápisnica N 48/95, Nz 49/95 zo dňa 7.3.1995. Stary spis: S.r.o. 2944
  (from: 06/02/1995 until: 07/27/1999)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person