Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2551/S

Business name: 
BAREKO, spol. s r.o.
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
Registered seat: 
Školská 352
Budča 962 33
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
Identification number (IČO): 
31 624 758
  (from: 02/24/1995)
Date of entry: 
02/24/1995
  (from: 02/24/1995)
Person dissolved from: 
5.7.2011
  (from: 08/17/2011)
Date of deletion: 
08/17/2011
  (from: 08/17/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/17/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/24/1995)
Objects of the company: 
výroba a predaj jedlého rastlinného oleja
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
výroba, nákup a predaj kŕmnych zmesí
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
výroba a predaj bionafty
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
výroba elektrických hydinových liahní
  (from: 11/17/1995 until: 08/16/2011)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/17/1995 until: 08/16/2011)
skladovacie služby
  (from: 11/17/1995 until: 08/16/2011)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/17/1995 until: 08/16/2011)
Partners: 
Jozef Bariak
J. Bellu 2393/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/24/1995 until: 02/09/1999)
JUDr. Jaroslav Barochovský
Školská 352
Budča
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 11/20/2002)
JUDr. Jaroslav Barochovský
Školská 352
Budča
Slovak Republic
  (from: 02/24/1995 until: 02/09/1999)
Jozef Bariak
J. Bellu 2393/3
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/10/1999 until: 08/16/2011)
Mgr. Viera Barochovská
Školská 352
Budča
Slovak Republic
  (from: 11/21/2002 until: 08/16/2011)
Contribution of each member: 
Jozef Bariak
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/24/1995 until: 02/09/1999)
JUDr. Jaroslav Barochovský
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 02/24/1995 until: 02/09/1999)
Jozef Bariak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 08/16/2011)
JUDr. Jaroslav Barochovský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 11/20/2002)
Mgr. Viera Barochovská
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/21/2002 until: 08/16/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/21/2002 until: 08/16/2011)
konatelia
  (from: 02/24/1995 until: 11/20/2002)
JUDr. Jaroslav Barochovský
Školská 352
Budča
  (from: 02/24/1995 until: 11/20/2002)
Jozef Bariak
J. Bellu 2393/3
Zvolen
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 11/21/2002 until: 08/16/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/24/1995 until: 11/20/2002)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 02/10/1999 until: 08/16/2011)
100 000 Sk
  (from: 02/24/1995 until: 02/09/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 27Cbr/9/2010-25 zo dňa 09.05.2011, právoplatným dňa 05.07.2011, súd obchodnú spoločnosť BAREKO, spol. s r.o., Školská 352, Budča, IČO: 31 624 758 zrušil bez likvidácie.
  (from: 08/17/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.2.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 6903
  (from: 02/24/1995 until: 08/16/2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 1.10.1995 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/17/1995 until: 08/16/2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 11.7.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 1 v sú- lade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/10/1999 until: 08/16/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.10.1999 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 11/21/2002 until: 08/16/2011)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person