Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  416/B

Business name: 
ŠKOLFILM výrobné družstvo
  (from: 03/16/1990 until: 12/03/2015)
Registered seat: 
Matúšova 24
Bratislava
  (from: 03/16/1990 until: 12/03/2015)
Identification number (IČO): 
00 587 087
  (from: 03/16/1990)
Date of entry: 
03/16/1990
  (from: 03/16/1990)
Date of deletion: 
12/04/2015
  (from: 12/04/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/04/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/16/1990)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/02/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 14.1.2011, č.k. 34CbR/142/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 6.12.2011, č.k. 2Cob/84/2011-31 dňa 2.1.2012 súd zrušil ŠKOLFILM výrobné družstvo, Matúšova 24, Bratislava s likvidáciou a za likvidátora vymenoval Jána Slováka, Matúšova 24, Bratislava.
  (from: 12/04/2015)
 Liquidators:
Ján Slovák
Matúšova 24
Bratislava 811 04
From: 01/02/2012 Until: 12/04/2015
  (from: 03/10/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 03/10/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/12/2015
  (from: 12/04/2015)
Other legal facts: 
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 12.08.2015, ktorou sa schvaľuje účtovná závierka spoločnosti ku dňu skončenia likvidácie, t. j. ku dňu 12.08.2015 a konečná správa o priebehu a skončení likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Správa o priebehu a skončení likvidácie zo dňa 12.08.2015. Súhlas Daňového úradu Bratislava zo dňa 19.08.2015, súhlas Colného úradu Bratislava zo dňa 20.11.2015, súhlas magistrátu hlavného mesta Bratislava zo dňa 18.11.2015 s výmazom družstva ŠKOLFILM výrobné družstvo z obchodného registra. Družstvo ŠKOLFILM výrobné družstvo, Matúšova 24, Bratislava, IČO: 00 587 087, zapísané v obchodnom registri Oddiel Dr, Vložka číslo 416/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 12/04/2015)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person