Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  418/B

Business name: 
Melioračné družstvo v Malackách v likvidácii
  (from: 01/18/1977)
Registered seat: 
Malacky
  (from: 08/01/1959)
Identification number (IČO): 
35 784 903
  (from: 08/01/1959)
Date of entry: 
08/01/1959
  (from: 08/01/1959)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 08/01/1959)
Objects of the company: 
zabezpečuje plánovanie, plánovaciu prípravu, výstavbu, prevádzku a údržbu vodohospodárskych diel a zariadení, spadajúcich do odboru pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR a to a/ vodohospodárskych meliorácií poľnohospodárskych pozemkov, prípadne ďalších naliehavých vodohospodárskych prác vykonávaných v súvislosti s výstavbou spoločných objektov poľnohospodárskej výroby b/ úprav vodných tokov potrebných na vykonanie vodohospodárskych meliorácií a na priame zvýšenie výnosnosti poľnohospodárskych pozemkov okrem hraničných tokov c/ rybníkov a hospodárskych nádrží, pokiaľ slúžia alebo sú prevažne určené na poľnohospodárske účely d/ rekultiváciou a zúrodňovaním plôch, vápnením kyslých plôch z vlastnej výroby, základnou úpravou ciest, zabezpečovanie a organizovanie technicko-poreadenskou činnosťou svojpomocnú investičnú výstavbu JRD
  (from: 06/10/1971)
poskytovať odbornú a technickú pomoc členom družstva
  (from: 06/10/1971)
využívať maximálne svojpomoc členov družstva pri vykonávaní činností pri komplexnom zvyšovaní poľnohospodárskej výroby vo vlastných členských organizáciách
  (from: 06/10/1971)
k zabezpečovaniu hlavných činností napomáhajú vlastné pomocné prevádzky a to vlastné mechanizačné a dopravné prostriedky, vlastná výrobňa mletia vápenca včítane vápencového kameňa a vlastná výroba betonových stlpkov pre vínu revu, potrebných pre členské organizácie v obvode pôsobnosti
  (from: 06/10/1971)
v prípade voľnej pracovnej kapacity vykonávať práce aj pre nečlenské organizácie
  (from: 06/10/1971)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/1977)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Jozef Hotový
Komenského 9
Pezinok
  (from: 06/22/2017)
Other legal facts: 
Údaje o založení družstva :Ustavenie družstva bolo schválené podľa ustanovenia § 32 a zákona č. 12/1959 Zb, radou Okresného národného výboru v Malackách zo dňa 30.1.1959 č. 53/59 Zbor zástupcov stanovil minimálnu výšku členského podielu na Kčs 5000.- .Členovia družstva ručia za záväzky družstva a znášajú podiel na stratách podľa výšky prospechu a vybudovaných vodohospodárskych zariadení a opatrení.
  (from: 08/01/1959)
Súd návrhu vyhovel a podľa § 108 ods. 3 zák.č. 109/64 Zb. a zák.č. 72/70 Zb. Poznamenáva sa , že predmet činnosti "projekcia" môže byť do podnikového registra zapísaný vtedy keď družstvo predloží k tejto činnosti povolenie podľa vyhl. č. 137/70 Zb. §5 ods. 2 zák.č. 72/70 Zb
  (from: 06/10/1971)
Date of updating data in databases:  05/13/2021
Date of extract :  05/15/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person