Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  440/B

Business name: 
PROFI servis VD
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Registered seat: 
Ivánska cesta 23
Bratislava
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
Júnova 11
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 05/21/1991)
Identification number (IČO): 
00 679 020
  (from: 06/04/1990)
Date of entry: 
06/04/1990
  (from: 06/04/1990)
Date of deletion: 
11/01/2008
  (from: 11/01/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/01/2008)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/04/1990)
Objects of the company: 
služby v oblasti programového a technického vybavenia počítačov a počítačových sietí
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
služby v oblasti expertnej a konzultačnej činnosti a zaškolovaní vo výpočtovej technike
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
servis výpočtovej techniky
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
obchodná činnosť a sprostredkovanie predaja a kúpy programových a technických prostriedkov výpočtovej a organizačnej techniky
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
auditorská činnosť
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
obchodná činnosť v oblasti kancelárskej, spotrebnej, audiovizuálnej, zabezpečovacej a dopravnej techniky, tovar textilnej a konfekčnej výroby
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
ôvýroba, sprostredkovanie a predaj výrobkov z dreva, kovu, kože, kožušín, skla, keramiky a porcelánu
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Miroslav Macko
Hanulova 5
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 05/21/1991)
Roman Sloboda
Kuklovská 3
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 05/21/1991)
Ing. Ladislav Gál - predseda
Rajská 2
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
RNDr. Vladimír Sádovský - podpredseda
Hany Meličkovej 19/a
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Doc. Dr. Ing. Ján Ďuroš, , CSc.
Fučíkova 21
Bratislava
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Ing. Eva Blechová
Pod Rovnicami 21
Bratislava
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
JUDr. Kamil Beresecký
Kamenná cesta 24
Nitra
  (from: 05/22/1991 until: 10/31/2008)
Acting: 
Za družstvo bude podpisovať predseda alebo podpredseda.
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.06.2008 č.k. 36 Exre/220/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.07.2008 súd zrušuje družstvo PROFI servis VD, so sídlom Ivánska cesta 23, Bratislava, IČO: 00 679 020, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Dr vo vložke č. 440/B bez likvidácie. Družstvo PROFI servis VD, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 01.11.2008.
  (from: 11/01/2008)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.4.1990 podľa zák. č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Ako členovia družstva prispievajú na úhradu vzniklých strát: Člen je povinný prispieť na úhradu straty družstva vykázanej v ročnom účtovnom výkaze podľa rozhodnutia členskej schôdze a na úhradu schodku zisteného pri zrušení družstva likvidáciou. Táto povinnosť sa týka len strát (schodkov), ktoré vznikli počas trvania členského pomeru. Je obmedzená čiastkou, ktorá sa rovná dvojnásobku členského podielu. Starý spis: Do 175
  (from: 06/04/1990 until: 10/31/2008)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person