Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21588/B

Business name: 
U.S.S. s.r.o. v likvidácii
  (from: 04/19/2006 until: 07/27/2007)
U.S.S. s.r.o.
  (from: 04/26/2000 until: 04/18/2006)
Registered seat: 
Benediktiho 5
Bratislava 811 05
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
Kutlíkova 17
Bratislava 852 54
  (from: 04/26/2000 until: 07/21/2002)
Identification number (IČO): 
35 786 906
  (from: 04/26/2000)
Date of entry: 
04/26/2000
  (from: 04/26/2000)
Date of deletion: 
07/28/2007
  (from: 07/28/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/28/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/26/2000)
Objects of the company: 
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
leasing spojený s financovaním
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
organizovanie kultúrnych, športových, zábavných podujatí
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
Partners: 
Prvá Bratislavská IČO: 31 371 868
Benediktiho 5
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 07/22/2002 until: 10/28/2005)
JUDr. Juraj Macko
Jadrová 1
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001 until: 07/21/2002)
Ing. František Orth
Hviezdoslavova 34
Zlaté Moravce 951 01
Slovak Republic
  (from: 07/22/2002 until: 10/28/2005)
Ing. Milan Tomašovič
Západný rad 31
Bratislava 811 04
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 04/24/2001)
Miroslava Tomašovičová
Sibírska 3
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001 until: 07/21/2002)
Miroslava Tomašovičová
Sibírska 3
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/2000 until: 04/24/2001)
Ing. František Orth
Hviezdoslavova 34
Zlaté Moravce 953 01
Slovak Republic
  (from: 10/29/2005 until: 07/27/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Tomašovič
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 51 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 04/24/2001)
Miroslava Tomašovičová
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 49 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 04/24/2001)
Miroslava Tomašovičová
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 07/21/2002)
JUDr. Juraj Macko
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 04/25/2001 until: 07/21/2002)
Prvá Bratislavská
Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 10/28/2005)
Ing. František Orth
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 10/28/2005)
Ing. František Orth
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/2005 until: 07/27/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
Individual managing director
  (from: 04/26/2000 until: 07/21/2002)
JUDr. Juraj Macko
Jadrová 1
Bratislava 821 02
  (from: 04/25/2001 until: 07/21/2002)
Ing. Milan Tomašovič
Západný rad 31
Bratislava 811 04
  (from: 04/26/2000 until: 04/24/2001)
Ing. František Orth
Hviezdoslavova 34
Zlaté Moravce 951 01
From: 05/27/2002
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
Acting in the name of the company: 
Konateľ a prokurista konajú, zastupujú a zaväzujú spoločnosť samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu, priezvisku a funkcii pripojí samostatne svoj vlastnoručný podpis konateľ alebo prokurista, ktorý uvedie aj dodatok o udelení prokúry.
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
Za spoločnosť konajú a podpisujú každý z konateľov samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja k svojmu menu vlastnoručný podpis.
  (from: 04/26/2000 until: 07/21/2002)
Procuration: 
Mgr. Jozef Šišulák, deň vzniku funkcie: 22.07.2002
Gessayova 11
Bratislava 851 03
  (from: 07/22/2002 until: 10/28/2005)
Mgr. Jozef Šišulák, deň vzniku funkcie: 22.07.2002
Gessayova 11
Bratislava 851 03
Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
200 000 Sk
  (from: 04/26/2000 until: 07/21/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2006
  (from: 07/28/2007)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/15/2006
  (from: 04/19/2006 until: 07/27/2007)
 Liquidators:
Ing. František Orth
Hviezdoslavova 34
Zlaté Moravce 953 01
From: 04/15/2006 Until: 07/28/2007
  (from: 04/19/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a funkcii pripojí samostatne svoj vlastnoručný podpis likvidátor.
  (from: 04/19/2006)
Date of completion of voluntary liquidation: 09/30/2006
  (from: 07/28/2007)
Other legal facts: 
Na základe súhlasu správcu dane – Daňového úradu Bratislava I zo dňa 22.05.2007 a na základe konečnej správy o priebehu likvidácie vypracovanej likvidátorom Ing. Františkom Orthom a jej schválením jediným spoločníkom spoločnosti sa U.S.S. s.r.o. v likvidácii, so sídlom Benediktiho 5, 811 05 Bratislava, IČO: 35 786 906, zapísaná v obchodnom registri odd. Sro, vložka č. 21588/B vymazáva dňom 28.07.2007 z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 07/28/2007)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.4.2000 v súlade s ust. § 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/26/2000 until: 07/27/2007)
Prevod obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy, vykonaná dodatkom č. 1, schválené valným zhromaždením dňa 17.4.2001
  (from: 04/25/2001 until: 07/27/2007)
Zánik funkcie konateľa JUDr. Juraja Macka dňom 27.5.2002. Prevod obchodných podielov odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.5.2002. Zmena spoločenskej zmluvy odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.6.2002. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 3.6.2002.
  (from: 07/22/2002 until: 07/27/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 5.4.2006, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a likvidáciou ku dňu 15.4.2006 a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 04/19/2006 until: 07/27/2007)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person