Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  440/B

Business name: 
CZ & CZ, export - import, spol. s r.o.
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Registered seat: 
Hálova 12
Bratislava
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Identification number (IČO): 
00 604 747
  (from: 01/25/1991)
Date of entry: 
01/25/1991
  (from: 01/25/1991)
Person dissolved from: 
20.9.1993
  (from: 09/20/1993)
Date of deletion: 
09/20/1993
  (from: 06/07/1993)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 06/07/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/25/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vo funkcií s tovarom všetkého druhu, so zameraním na výpočtovú a kancelársku techniku a potreby
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
elektrotechnicka, drogistický tovar, potraviny a kvety
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
zahraničnoobchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem komodít kde sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
poskytovanie fotokopírovacích a reprografických prác
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
vyhotovovanie navštíveniek a oznámení všetkého druhu
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
realizácia gravírovacích prác
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
výroba-skladanie počítačov PC/AT
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
technický servis kancelárskej techniky
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
vykonávanie zvláštnych finančných a obchodných operácií so zameraním na export, reexport, viazané obchody, leasingové operácie, kompenzačné obchody, forfaiting, faktoring
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
účasť na tuzemskom a zahraničnom podnikaní výrobnom a obchodnom všetkého druhu
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
Kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Servis kancelárskej techniky.
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Leasing kancelárkej techniky a motorových vozidiel.
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Partners: 
Ing. Karol Czinege
Hálova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Ing. Štefan Czucz
Mierová 104a
Šamorín
Slovak Republic
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Czucz
Amount of investment: 50 000 Kčs
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Ing. Karol Czinege
Amount of investment: 50 000 Kčs
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
konatelia
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
Ing. Karol Czinege
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Ing. Štefan Czúcz
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
a/ spoločnosť zastupuje a podpisuje za ňu každý zo spoločníkov, prípadne pracovník spoločnosti na základe plnej moci podpísanej jedným zo spoločníkov b/ za spoločnosť sa podpisuje tak, že k názvu spoločnosti sa pripojí podpis.
  (from: 01/25/1991 until: 01/17/1993)
Capital: 
100 000 Kčs
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Other legal facts: 
Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky prechádzajú dňom 7.6.1993 na akciovú spoločnosť CZ & CZ, export-import, a.s. so sídlom v Bratislave, Hálova 12. V y m a z u j e s a : Spoločnosť CZ & CZ, export-import, spol. s r. o., Bratislava, Hálova 12 zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke číslo 698/B. Stary spis: S.r.o. 698
  (from: 09/20/1993)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 698
  (from: 01/25/1991 until: 09/19/1993)
Spoločenská zmluva bola upravená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 698
  (from: 01/18/1993 until: 09/19/1993)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person