Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2617/S

Business name: 
TAPIZAR, spol. s r.o.
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Registered seat: 
Lieskovská cesta, areál skladu kníh TU
Zvolen 960 01
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Identification number (IČO): 
31 626 483
  (from: 03/27/1995)
Date of entry: 
03/27/1995
  (from: 03/27/1995)
Person dissolved from: 
8.10.2003
  (from: 10/08/2003)
Date of deletion: 
10/08/2003
  (from: 10/08/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/1995)
Objects of the company: 
výroba nábytku
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
výroba výrobkov z dreva a polotovarov
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
návrhárske práce a interiérová tvorba
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľných živností
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Partners: 
Imrich Krnáč
Pribinova 1407/160
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Imrich Krnáč
Pribinova 1407/160
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/10/1998 until: 12/07/2000)
Anna Krnáčová
Pribinova 1407/160
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Ing. Jozef Seman
11. marca 416/27
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Jozef Seman
11. marca 416/27
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/10/1998 until: 12/07/2000)
Danka Semanová
11.marca 416/27
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Ing. Ľubomír Tomko
Štúrova 42
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Ľubomír Tomko
Štúrova 42
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 03/27/1995 until: 12/07/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Ľubomír Tomko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/27/1995 until: 12/07/2000)
Danka Semanová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Anna Krnáčová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Ing. Jozef Seman
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/10/1998 until: 12/07/2000)
Imrich Krnáč
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/10/1998 until: 12/07/2000)
Ing. Ľubomír Tomko
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Ing. Jozef Seman
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Imrich Krnáč
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Anna Krnáčová
Pribinova 1407/160
Zvolen
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Danka Semanová
11.marca 416/27
Zvolen
  (from: 03/27/1995 until: 02/09/1998)
Ing. Ľubomír Tomko
Štúrova 42
Zvolen
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Ing. Jozef Seman
11. marca 416/27
Zvolen
  (from: 02/10/1998 until: 10/07/2003)
Imrich Krnáč
Pribinova 1407/160
Zvolen
  (from: 02/10/1998 until: 10/07/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
150 000 Sk
  (from: 03/27/1995 until: 12/07/2000)
Other legal facts: 
. V súlade s uznesením č.k. 26 Zpz 571/2003, Okresného súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 22.08.2003 a úznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36-24 K 46/01, zo dňa 28.02.2003, ktorým bol zrušený konkurz na spoločnosť pre nedostatok majetku sa spoločnosť dňom 08.10.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 10/08/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 3.3.1995 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7057
  (from: 03/27/1995 until: 10/07/2003)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.1.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/10/1998 until: 10/07/2003)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 1.10.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy vo forme Doplnku 2, v zmysle zák.č. 11/98 Z.z.
  (from: 12/08/2000 until: 10/07/2003)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24 K 46/01-22 zo dňa 25.7.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2002 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka TAPIZAR, spol. s r.o. Lieskovská cesta, Zvolen, IČO:31626483. Za správcu konkurznej podstaty určil JUDr. Jána Kašiara, Astrova 13, Banská Bystrica.
  (from: 07/04/2003 until: 10/07/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person