Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  453/B

Business name: 
CK Arrangement a Consulting, spol. s r.o.
  (from: 01/03/1991 until: 12/15/2003)
Registered seat: 
Koceľova 15
Bratislava 821 08
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Martanovičova 25
Bratislava
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Identification number (IČO): 
00 608 882
  (from: 01/03/1991)
Date of entry: 
01/03/1991
  (from: 01/03/1991)
Person dissolved from: 
16.12.2003
  (from: 12/16/2003)
Date of deletion: 
12/16/2003
  (from: 12/16/2003)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/03/1991)
Objects of the company: 
a/ Obchodná činnosť s výrobkami výpočtovej, informačnej a kancelárskej techniky ako aj iných priemyselných výrobkov.
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
b/ Organizačná-poradenská činnosť.
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
c/ Vydavateľská činnosť v oblasti odbornej literatúry.
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
poskytovanie software hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Partners: 
CK Arrangement and Consulting GmbH,
Drosselweg 25
Oberursel 4 6371
  (from: 01/03/1991 until: 12/15/2003)
Mgr. Miloš Prelec
Tekovská 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Ing. Ľubor Salini
Brečtanova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Ing. Ľubor Salini
Brečtanova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Contribution of each member: 
CK Arrangement and Consulting GmbH,
Amount of investment: 200 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 12/15/2003)
Ing. Ľubor Salini
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Ing. Ľubor Salini
Amount of investment: 51 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Mgr. Miloš Prelec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
konatelia
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Mgr. Miloš Prelec
Tekovská 9
Bratislava 821 09
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu sa podpisuje Ing. Cyril Krankus, bytom Oberursel Drosselweg 25, SRN a Ing.Ľubor Salini /riaditeľ/.
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Capital: 
271 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
250 000 Sk
  (from: 01/03/1991 until: 11/06/1994)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť CK Arrangement a Consulting, spol. s.r.o., so sídlom Koceľova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 00 608 882, zapísaná v odd: Sro vo vložke č. 453/B sa dňom 16.12.2003 vymazuje z obchodného regista na základe uznesenia Krajského súdu č.k. 38K 179/96 - 38 zo dňa 18.3.2000, právoplatné dňa 19.6.2000 s poukazom na ust. § 68 ods. 1,2,3 písm. d) h) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/16/2003)
Spoločosť s ručením obmedzeným bola založená formou notárskej zápisnice napísanej na Štátnom notárstve Bratislava 1 v Bratislave dňa 2.10.1990 č. N 148/90, N2 123/90 podľa § 106a ods. l Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákoník a § 5 Zákona č. 112/1990 Zb. ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 725
  (from: 01/03/1991 until: 12/15/2003)
Vnútorné pomery spoločnosti boli prispôsobené ust. zák. č. 513/1991 Zb. nováciou spoločenskej zmluvy zo dňa 30.03.1994. Stary spis: S.r.o. 725
  (from: 11/07/1994 until: 12/15/2003)
V zmysle ust. Zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov sa začalo dňa 14. 3. 1997 dohodovacie konanie voči dlžníkovi CK Arangement a Consulting, spol. s r.o.. Stary spis: S.r.o. 725
  (from: 04/10/1997 until: 12/15/2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 38 K 179/96-38 zo dňa 18.3.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2000 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostok majetku na majetok dlžníka CK Arrangement a Consulting, spol. s r.o., Koceľova 15, 821 08 Bratislava, IČO: 00 608 882.
  (from: 06/23/2003 until: 12/15/2003)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person