Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  12/B

Business name: 
ALFRÉD RAJNIC CORPORATION
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
RAJNIC CORPORANTION
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
Place of business: 
Opavská 18
Bratislava 831 01
  (from: 01/04/1995 until: 09/30/2021)
Banícka 6
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 01/03/1995)
Particulars of an entrepreneur: 
Alfréd Rajnic
  (from: 06/01/1990 until: 09/30/2021)
Place of residence: 
Opavská 18
Bratislava 831 01
  (from: 01/04/1995 until: 09/30/2021)
Identification number (IČO): 
11 664 789
  (from: 06/01/1990)
Date of entry: 
06/01/1990
  (from: 06/01/1990)
Date of deletion: 
09/30/2021
  (from: 10/01/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/01/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 06/01/1990)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská obchodná činnosť v priamom odvíjaní týchto obchodov na vôastný alebo cudzí účet
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
organizovanie a vykonávanie technicko-poradenskej činnosti pre realizované obchodysprostredkované alebo vlastné
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
organizovanie a vykonávanie servisnej a opravárenskej činnosti pre sprostredkovanie alebo vlastnou firmou realizované obchody.
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
Povolenie k zahranično-obchodnej činnosti vydané FMZO Praha v Prahe dňa 3.9.31990 č.j.:13/7880/33/90 Registr.č. 10800 1628 v tomto rozsahu :
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
l/Sprostredkovateľská činnosť vykonávaná pre čs.osoby vo vzťahu k zahraničným osobám v oblasti vývozu a dovozu vecí na základe zmlúv o obstaraní záležitostí menom firmy na účet čs. osôb.
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
2/Vývoz a dovoz vecí s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR zo dňa 4.5.1990 ktorým sa stanovia vývozy a dovozy vecí a ďalšia činnosť k vykonávaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahranično-obchodnej činnosti podľa bodu l rozsahu povolenia.
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
3/Dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy.
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
sprostredkovanie, poradenstvo v oblasti stavebníctva, architektúry, elektroniky, obchodu
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
zastupiteľská činnosť
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
podnikateľ
  (from: 06/01/1990 until: 03/31/1993)
Alfréd Rajnic
Opavská 18
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 02/01/2004)
Kvetoslava Rajnicová
Opavská 18
Bratislava
  (from: 01/04/1995 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané Obvodným národným výbor Bratislava,registračný útvar pod č.j. 139/1990-R zo dňa 23.5.1990 podľa § 6 Zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Stary spis: Firm. 33
  (from: 06/01/1990 until: 09/30/2021)
Živnostenský list zo dňa 3.11.1992 č. 5341/1992/Ž/Bo vydaný Obvodným úradom Bratislava 1, živnostenské oddelenie podľa ust. § 47 ods. 1,2 Zák.č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní a podľa ust. § 46 Zák.č.71/67 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm. 33
  (from: 04/01/1993 until: 09/30/2021)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person