Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2462/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLaL - invest, a.s.
  (from: 06/24/2005)
Registered seat: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (from: 06/24/2005)
Identification number (IČO): 
36 231 240
  (from: 03/17/1999)
Date of entry: 
03/17/1999
  (from: 03/17/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/17/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/17/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/17/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/17/1999)
reklamné činnosti
  (from: 03/17/1999)
vydavateľská a nakladateľská činnosť
  (from: 03/17/1999)
finančný leasing
  (from: 03/08/2000)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 03/08/2000)
prieskum trhu
  (from: 03/08/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/2004)
MUDr. Ľubica Ondrušová - predseda
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 12/22/2004
  (from: 06/24/2005)
JUDr. Marta Magyaricsová - člen
Albrechtova 9
Bratislava 821 03
From: 12/22/2004
  (from: 02/04/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 06/17/2004)
Capital: 
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 04/17/2003)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/17/2003)
Stockholder: 
LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.
Trnavská cesta
Leopoldov
  (from: 04/17/2003)
Supervisory board: 
Róbert Tóth - predseda
Strojárenská 17/298
Valaská - Piesok 976 43
From: 12/22/2004
  (from: 02/04/2005)
PhDr. Juraj Handzo - člen
Súmračná 7
Bratislava 821 02
From: 12/22/2004
  (from: 02/04/2005)
Ing. Miroslav Miretinský - člen
Streďanská 59/2778
Topoľčany 955 01
From: 12/22/2004
  (from: 02/04/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa Liehovar, a.s., Bratislava, IČO: 34 127 101 notárskej zápisnice č. N 675/98, Nz 674/98 podľa slovenského práva.
  (from: 03/17/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 20.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 681/99, Nz 680/99 schválilo zmenu stanov (zmena sídla z: Leopoldov, Trnavská cesta na: Bratislava Dunajská 29).
  (from: 03/08/2000)
Ing. Marek Štrpka: deň zániku funkcie 16.12.2002, Viktor Dallemule: deň zániku funkcie 16.12.2002, Ing. Alexander Tenkel: deň zániku funkcie 16.12.2002, Štefan Kuzma: deň zániku funkcie 16.12.2002, Ing. Jozef Marko: deň zániku funkcie 16.12.2002, Ing. Miroslav Papay: deň zániku funkcie 16.12.2002. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.12.2002 notárska zápisnica č. N 717/2002, Nz 692/2002 zo dňa 16.12.2002. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 16.12.2002.
  (from: 04/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.09.2003. Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov spísané do notárskej zápisnice č. N 1070/2003, Nz 81921/2003 z 18.09.2003. Zápisnica z dozornej rady z 18.09.2003.
  (from: 06/17/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 107/2005, Nz 27043/2005, NCRls 26682/2005 napísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom dňa 14.06.2005.
  (from: 06/24/2005)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person