Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1323/N

Business name: 
Havran s.r.o.
  (from: 07/29/1993 until: 10/27/2020)
Registered seat: 
216
Čaradice
  (from: 07/29/1993 until: 10/27/2020)
Identification number (IČO): 
31 441 092
  (from: 07/29/1993)
Date of entry: 
07/29/1993
  (from: 07/29/1993)
Person dissolved from: 
2.1.2019
  (from: 10/28/2020)
Date of deletion: 
10/07/2016
  (from: 10/07/2016 until: 10/27/2020)
10/28/2020
  (from: 10/28/2020)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/07/2016 until: 10/27/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/29/1993)
Objects of the company: 
auto-moto servis
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
predaj motorových vozidiel a autopríslušenstva
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
predaj pohonných hmôt a mazadiel
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
predaj nealkonápojov a flaškového piva
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
predaj suvenírov
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
montáž elektroinštalácií, opráv a údržby elektrického zariadenia a bleskozvodov
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v v oblasti zvárania
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
školiaca činnosť a revízia zdvíhacích zariadení v doprave
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
obchodná činnosť mimo koncesovaných a viazaných živností
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
Partners: 
Štefan Havran
216
Čaradice
Slovak Republic
  (from: 08/27/2013 until: 10/06/2016)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
Štefan Havran
216
Čaradice
Slovak Republic
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/10/1995 until: 11/27/2002)
Štefan Havran
216
Čaradice
Slovak Republic
  (from: 05/10/1995 until: 11/27/2002)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/29/1993 until: 05/09/1995)
Štefan Havran
216
Čaradice
Slovak Republic
  (from: 07/29/1993 until: 05/09/1995)
Contribution of each member: 
Štefan Havran
Amount of investment: 50 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 05/09/1995)
Ignác Havran
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 05/09/1995)
Štefan Havran
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/10/1995 until: 11/27/2002)
Ignác Havran
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/10/1995 until: 11/27/2002)
Štefan Havran
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
Ignác Havran
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
Štefan Havran
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/27/2013 until: 10/06/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
  (from: 07/29/1993 until: 11/27/2002)
Štefan Havran
216
Čaradice
  (from: 07/29/1993 until: 11/27/2002)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
Ignác Havran
Dopravná 6
Bratislava
Until: 08/14/2013
  (from: 08/27/2013 until: 08/26/2013)
Štefan Havran
216
Čaradice
  (from: 11/28/2002 until: 10/06/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a v mene spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/27/2013 until: 10/06/2016)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/28/2002 until: 08/26/2013)
100 000 Sk
  (from: 07/29/1993 until: 11/27/2002)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 1323/N sa vymazáva dňom 28.10.2020 obchodná spoločnosť HAVRAN spol. s r.o. v likvidácii , so sídlom Čaradice 216, PSČ 953 01, IČO : 31 441 092 na základe rozhodnutia Okresného súdu Nitra sp.zn. 28CbR/62/2018 zo dňa 06.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2019 o nariadení dodatočnej likvidácie a konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 28.02.2020 .
  (from: 10/28/2020)
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR 140/2014-61 zo dňa 10.08.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2016, bola zrušená obchodná spoločnosť Havran s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 1323/N sa vymazáva dňom 07.10.2016 obchodná spoločnosť Havran s.r.o. so sídlom Čaradice 216, IČO: 31 441 092.
  (from: 10/07/2016 until: 10/27/2020)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 28CbR/62/2018 – 14 zo dňa 06.12.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.01.2019 súd rozhodol o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti Havran s.r.o. a o menovaní p. Štefana Havrana, pobytom 953 01 Čaradice 216 do funkcie likvidátora spoločnosti.
  (from: 05/24/2019 until: 10/27/2020)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 9.4.1993 v súlade s ust.§ 56 a nasl.a § 105 až 153 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3667
  (from: 07/29/1993 until: 10/06/2016)
Dodatok č. 2 zo dňa 11.10.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/28/2002 until: 10/06/2016)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person