Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21893/B

Business name: 
VISICOM a.s.
  (from: 09/06/2006)
Registered seat: 
Viedenská cesta 5
Bratislava 851 01
  (from: 04/14/2004)
Identification number (IČO): 
35 789 891
  (from: 06/08/2000)
Date of entry: 
06/08/2000
  (from: 06/08/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/06/2006)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/08/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/08/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/08/2000)
poradenská a školiaca činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 06/08/2000)
kompletizácia zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 06/08/2000)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 06/08/2000)
prenájom zariadení výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
  (from: 06/08/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných ako základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/08/2000)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/08/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/10/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/10/2006)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 02/10/2006)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 02/10/2006)
kúpa a predaj motorových vozidiel
  (from: 02/10/2006)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/10/2006)
fotografické služby
  (from: 02/10/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/10/2006)
organizovanie odborných kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
organizovanie športových, kultúrnych podujatí a obchodných rokovaní v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/10/2006)
prenájom spotrebného tovaru a priemyselného tovaru a výpočtovej techniky
  (from: 02/10/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 02/10/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/06/2006)
Jozef Šovčík - predseda predstavenstva
Vyšehradská 23
Bratislava 851 06
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006)
Mgr. Heliodor Macko - člen predstavenstva
J. Farkasa 17
Senec 903 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Pri písomných právnych úkonoch v mene spoločnosti každý člen predstavenstva koná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením svojej funkcie.
  (from: 09/06/2006)
Capital: 
6 600 000 Sk Paid up: 6 600 000 Sk
  (from: 09/06/2006)
Supervisory board: 
Ing. Ľuboš Urban
Kukučínova 9
Šurany 942 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006)
Mgr. Adriana Macková
J. Farkasa 17
Senec 903 01
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006)
Ing. Andrea Šovčíková , PhD.
Vyšehradská 23
Bratislava 851 06
From: 09/06/2006
  (from: 09/06/2006)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 26.5.2000 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 06/08/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17. júla 2000
  (from: 08/11/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.8.2002.
  (from: 10/14/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.7.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 7.8.2003. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.2003.
  (from: 01/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.3.2004. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.3.2004. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 30.3.2004.
  (from: 04/14/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.12.2004.
  (from: 01/19/2005)
Zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 13.1.2006. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.1.2006.
  (from: 02/10/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 336/2006, Nz 30198/2006, NCRls 30129/2006 zo dňa 02.08.2006.
  (from: 09/06/2006)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person