Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2503/B

Business name: 
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
  (from: 07/17/2000)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 9
Bratislava 831 04
  (from: 03/26/2015)
Identification number (IČO): 
35 792 281
  (from: 07/17/2000)
Date of entry: 
07/17/2000
  (from: 07/17/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/17/2000)
Objects of the company: 
nákup a predaj, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 07/17/2000)
nákup a predaj dodatkového sortimentu, predovšetkým tabakových výrobkov
  (from: 07/17/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/19/2003)
požičiavanie osobných motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 12/19/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/19/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/19/2003)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/19/2003)
propagačná reklamná činnosť
  (from: 07/25/2006)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/25/2006)
leasingová činnosť
  (from: 07/25/2006)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 02/14/2009)
Prieskum trhu
  (from: 12/30/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/30/2016)
Skladovanie
  (from: 12/30/2016)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 12/30/2016)
Oprava a údržba nevyhradených technických zariadení - elektronických registračných pokladníc
  (from: 12/30/2016)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/30/2016)
Služby kuriérov
  (from: 12/30/2016)
Správa registratúry
  (from: 12/30/2016)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/29/2022)
marketingové služby
  (from: 06/29/2022)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/29/2022)
administratívne služby
  (from: 06/29/2022)
oprava osobných potrieb a potrieb domácnosti
  (from: 06/29/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2000)
Ing. Boris Rosskopf - člen predstavenstva
Kupeckého 4
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
PhDr. Zora Hloušková - predseda predstavenstva
Tolstého 5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
RNDr. Ľubomír Bača - člen predstavenstva
Lovinského 14
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
Ing. Igor Ormandy - člen predstavenstva
Baltská 9
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
JUDr. Rudolf Trella - člen predstavenstva
Dvořákovo nábrežie 7527/10B
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 12/30/2016
  (from: 12/01/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje predseda predstavenstva. alebo predseda predstavenstva spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 12/01/2000)
Capital: 
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 04/15/2010)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Haspel
Bôrik 6881/7A
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
From: 11/15/2016
  (from: 04/13/2017)
Doc. PhDr. Ivan Kmotrík , PhD.
Tolstého 849/5
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 06
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
Ing. Ivana Čanová
Podunajská 11905/1
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 11/15/2016
  (from: 12/30/2016)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.6.2000 v dôsledku premeny Mediaprint-Kapa Pressegrosso spoločnosť s r.o. v zymsle ust. §§ 69 ods. 2, 154-220 Zák. č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v znení nesk. predpisov.
  (from: 07/17/2000)
Notárska zápisnica č.N 422/00, Nz 421/00 zo dňa 24.8.2000, osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. XIX, bod 1 - podpisovanie za spoločnosť.
  (from: 12/01/2000)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7.9.2001.
  (from: 10/16/2001)
Notárska zápisnica N 798/02, Nz 773/02 spísaná dňa 16.12.2002 notárom JUDr. Pavlovičom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti ABOPRESS, spol. s r.o. bez likvidácie a zlúčení so spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. Obchodná spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti ABOPRESS, spol. s r.o., Radlinského 27, 811 07 Bratislava, IČO: 31 405 924. Na spoločnosť Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. prechádzajú všetky práva, záväzky a pohľadávky, a to známe i neznáme zrušenej spoločnosti ABOPRESS, spol. s r.o.
  (from: 07/11/2003)
Na valnom zhromaždení dňa 26. 6. 2002, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 340/02, Nz 326/02 napísanej dňa 26. 6. 2002 notárom JUDr. Pavlovičom bola schválená zmena stanov a zmena z dozornej rady. Funkcia člena dozornej rady JUDr. Pavlikovskej zanikla dňa 6. 9. 2001. Protokol o výsledku volieb do dozornej rady z 21. 6. 2002.
  (from: 12/19/2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.11.2004
  (from: 11/16/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 403/2005, Nz 54759/2005, NCRls 54067/2005 zo dňa 15.11.2005 o zlúčení so spoločnosťou WRC, a.s. so sídlom Vajnorská 137, 83104 Bratislava, IČO: 36 239 445, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sa, Vložka č.3252/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 405/2005, Nz 54756/2005, NCRls 54060/2005 JUDr. Miroslavom Pavlovičom dňa 15.11.2005. Spoločnosť Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a.s. je právnym nástupcom spoločnosti WRC, a.s. so sídlom Vajnorská 137, 83104 Bratislava, IČO: 36 239 445, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sa, Vložka č.3252/B a preberá všetky jej práva a záväzky ku dňu 01.12.2005.
  (from: 12/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia osvedčená do notárskej zápisnice č. N 406/2005, Nz 54768/2005, NCRls 54075/2005 zo dňa 16.11.2005.
  (from: 07/25/2006)
Notárska zápisnica N 5/2009, Nz 769/2009 zo dňa 14.01.2009 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
  (from: 02/14/2009)
Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 18.2.2010 a zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.2.2010 N148/2010, Nz 5517/2010.
  (from: 04/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2012.
  (from: 10/23/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 20/2015, Nz 7933/2015, NCRls 8155/2015 zo dňa 10.03.2015.
  (from: 03/26/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.11.2016.
  (from: 04/13/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
WRC, a.s.
Vajnorská 137
Bratislava 831 04
  (from: 12/01/2005)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 28.12.2017 uzatvorená medzi spoločnosťou Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s., v zmluvnom postavení predávajúceho a spoločnosťou RV Development 5 s. r. o., so sídlom Krížna 47, 811 07 Bratislava, IČO: 50 996 720, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 121187/B, v zmluvnom postavení kupujúceho.
  (from: 03/24/2018)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person