Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1264/V

Business name: 
Podielnické družstvo Gočaltovo
  (from: 03/31/1998)
Registered seat: 
210
Kunova Teplica 049 32
  (from: 04/22/2011)
Identification number (IČO): 
36 183 512
  (from: 03/31/1998)
Date of entry: 
03/31/1998
  (from: 03/31/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/31/1998)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/31/1998)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 03/31/1998)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 03/31/1998)
maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami
  (from: 03/31/1998)
iné ubytovacie možnosti-prevádzkovanie chát po triedu ***
  (from: 03/31/1998)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 03/31/1998)
staviteľ
  (from: 03/31/1998)
predsejbová príprava pôdy
  (from: 02/05/2004)
sejba a sadenie
  (from: 02/05/2004)
aplikácia chemických ochranných látok
  (from: 02/05/2004)
zberové a pozberové práce
  (from: 02/05/2004)
kosba
  (from: 02/05/2004)
správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1998)
MVDr. Viktor Oláh - predseda
15
Gočaltovo 049 32
From: 02/25/2011
  (from: 04/22/2011)
Eva Krivušová
11
Gočaltovo 049 32
From: 04/29/2011
  (from: 06/30/2011)
Ján Gettler - člen predstavenstva
42
Gočaltovo 049 32
From: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014)
Ing. Rastislav Bartoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Tichá 523
Štítnik 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 10/15/2020)
Katarína Drenková - Member of the Board of Directors
Kyjevská 42
Rožňava 048 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný predstavenstvom poverený člen družstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon družstva predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/31/1998)
Supervisory board: 
Štefan Dono
190
Kunová Teplica 049 32
From: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014)
Dušan Gallo
Lesná 521
Štítnik 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Slavomír Ferenc
70
Gočaltovo 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Registered capital: 
336 295 EUR
  (from: 09/11/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 09/11/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 9.1.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb. Družstvo preberá časť majetku, práv a záväzkov družstva Poľnohospodárske družstvo Gočaltovo so sídlom v Gočaltove v rozsahu určenom v delimitačnej zápisnici z 9.1.1998 zrušeného bez likvidácie rozdelením na tri družstvá.
  (from: 03/31/1998)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 25.10.2002.
  (from: 06/23/2003)
Zmena štatutárneho orgánu - Predstavenstva, schválená členskou schôdzou dňa 15.04.2003.
  (from: 02/04/2004)
Družstvo je právnym nástupcom zanikajúceho družstva v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Podielnické bytové družstvo Gočaltovo Sídlo: budova správy PD 049 32 Gočaltovo IČO: 36 183 504
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person