Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1264/V

Business name: 
Podielnické družstvo Gočaltovo
  (from: 03/31/1998)
Registered seat: 
210
Kunova Teplica 049 32
  (from: 04/22/2011)
budova správy PD
Gočaltovo 049 32
  (from: 03/31/1998 until: 04/21/2011)
Identification number (IČO): 
36 183 512
  (from: 03/31/1998)
Date of entry: 
03/31/1998
  (from: 03/31/1998)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/31/1998)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/31/1998)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 03/31/1998)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 03/31/1998)
maloobchod s chlebom, cukrárskými výrobkami a cukrovinkami
  (from: 03/31/1998)
iné ubytovacie možnosti-prevádzkovanie chát po triedu ***
  (from: 03/31/1998)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 03/31/1998)
staviteľ
  (from: 03/31/1998)
predsejbová príprava pôdy
  (from: 02/05/2004)
sejba a sadenie
  (from: 02/05/2004)
aplikácia chemických ochranných látok
  (from: 02/05/2004)
zberové a pozberové práce
  (from: 02/05/2004)
kosba
  (from: 02/05/2004)
správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/09/2008)
mlynárstvo
  (from: 03/31/1998 until: 06/29/2011)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských okrem trvanlivých výrobkov
  (from: 03/31/1998 until: 06/29/2011)
výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravených potravín
  (from: 03/31/1998 until: 06/29/2011)
výroba cestovín
  (from: 03/31/1998 until: 06/29/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1998)
MVDr. Viktor Oláh - predseda
15
Gočaltovo 049 32
From: 02/25/2011
  (from: 04/22/2011)
Eva Krivušová
11
Gočaltovo 049 32
From: 04/29/2011
  (from: 06/30/2011)
Ján Gettler - člen predstavenstva
42
Gočaltovo 049 32
From: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014)
Ing. Rastislav Bartoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Tichá 523
Štítnik 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 10/15/2020)
Katarína Drenková - Member of the Board of Directors
Kyjevská 42
Rožňava 048 01
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ondrej Abrahám - člen
280
Slavošovce
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Ján Babič - člen
č.41
Rožňavské Bystré
  (from: 09/03/2001 until: 02/03/2004)
Ján Babič - predseda
č.41
Rožňavské Bystré
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Ján Babič - predseda
č.41
Rožňavské Bystré
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Ing. Rastislav Bartoš - člen predstavenstva
Tichá 523
Štítnik 049 32
From: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 09/29/2020)
Ing. Rastislav Bartoš - člen predstavenstva
Tichá 523
Štítnik 049 32
From: 06/06/2008 Until: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ondrej Boldiš - člen
67
Rozložná
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Ing. Miroslav Boldiš - člen predstavenstva
Pionierov 2
Rožňava 048 01
From: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 05/21/2014)
Ing. Miroslav Boldiš - člen predstavenstva
Pionierov 2
Rožňava 048 01
From: 06/06/2008 Until: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014 until: 05/21/2014)
Darina Bošelová - člen
10
Gočaltovo
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Darina Bošelová - člen
10
Gočaltovo
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Vojtech Drenko - podpredseda
Kyjevská 42
Rožňava
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Vojtech Drenko - podpredseda
Kyjevská 42
Rožňava
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Vojtech Drenko - podpredseda
Kyjevská 42
Rožňava
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Vojtech Drenko - podpredseda predstavenstva
Kyjevská 42
Rožňava 048 01
From: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 09/29/2020)
Vojtech Drenko - podpredseda predstavenstva
Kyjevská 42
Rožňava 048 01
From: 06/06/2008 Until: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Jarmila Drenková - člen
24
Kunova Teplica
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Slavomír Ferenc - člen
70
Gočaltovo
  (from: 03/31/1998 until: 09/02/2001)
Oľga Hudáková - člen
Tichá 496
Štítnik
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Milan Jestel - člen
12
Gočaltovo
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Milan Jestel - člen
12
Gočaltovo
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Eva Krivušova - člen
11
Gočaltovo
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Eva Krivušova - člen
11
Gočaltovo
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Eva Krivušová - predseda predstavenstva
11
Gočaltovo 049 32
From: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 04/21/2011)
Eva Krivušová - predseda predstavenstva
11
Gočaltovo 049 32
From: 06/06/2008 Until: 02/25/2011
  (from: 04/22/2011 until: 04/21/2011)
Vladimír Oláh - člen
83
Gočaltovo
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Ján Oláh - člen
44
Gočaltovo
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Ján Oláh - člen
44
Gočaltovo
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Ing. Ján Oláh - člen predstavenstva
B. S. Timravy 786
Revúca 050 01
From: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 04/21/2011)
Ing. Ján Oláh - člen predstavenstva
B. S. Timravy 786
Revúca 050 01
From: 06/06/2008 Until: 07/19/2010
  (from: 04/22/2011 until: 04/21/2011)
Ing. Ružena Pufflerová - predseda
53
Gočaltovo
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Ján Šestina - člen
Malá Maša 64
Štítnik
Until: 04/15/2003
  (from: 03/31/1998 until: 02/03/2004)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Rastislavova 6482/6
Poprad
From: 04/16/2003
  (from: 02/04/2004 until: 10/08/2008)
Ing. Ľubomír Valčuha - člen
Rastislavova 6482/6
Poprad
From: 04/16/2003 Until: 06/06/2008
  (from: 10/09/2008 until: 10/08/2008)
Ing. Rastilav Bartoš - Vice-chairman of the Board of Directors
Tichá 523
Štítnik 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 10/14/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo iný predstavenstvom poverený člen družstva v rozsahu poverenia. Ak je pre právny úkon družstva predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/31/1998)
Supervisory board: 
Štefan Dono
190
Kunová Teplica 049 32
From: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014)
Dušan Gallo
Lesná 521
Štítnik 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Slavomír Ferenc
70
Gočaltovo 049 32
From: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020)
Ján Černický
41
Rozložná 049 32
From: 07/19/2010
  (from: 04/22/2011 until: 05/21/2014)
Ján Černický
41
Rozložná 049 32
From: 07/19/2010 Until: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014 until: 05/21/2014)
Ján Gettler
42
Gočaltovo 049 32
From: 07/19/2010
  (from: 04/22/2011 until: 05/21/2014)
Ján Gettler
42
Gočaltovo 049 32
From: 07/19/2010 Until: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014 until: 05/21/2014)
Ondrej Abrahám
280
Slavošovce 049 36
From: 07/19/2010 Until: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Ondrej Abrahám
280
Slavošovce 049 36
From: 07/19/2010
  (from: 04/22/2011 until: 09/29/2020)
Jozef Kolesár
Jarková 252
Štítnik 049 32
From: 04/25/2014 Until: 07/03/2020
  (from: 09/30/2020 until: 09/29/2020)
Jozef Kolesár
Jarková 252
Štítnik 049 32
From: 04/25/2014
  (from: 05/22/2014 until: 09/29/2020)
Registered capital: 
336 295 EUR
  (from: 09/11/2009)
10 130 000 Sk
  (from: 10/09/2008 until: 09/10/2009)
10 100 000 Sk
  (from: 07/01/2007 until: 10/08/2008)
7 600 000 Sk
  (from: 06/23/2003 until: 06/30/2007)
4 000 000 Sk
  (from: 03/31/1998 until: 06/22/2003)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 09/11/2009)
20 000 Sk
  (from: 03/31/1998 until: 06/30/2007)
30 000 Sk
  (from: 07/01/2007 until: 09/10/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené rozhodnutím ustanovujúcej členskej schôdze zo dňa 9.1.1998 podľa zákona č. 513/91 Zb. a nov. 11/98 Zb. Družstvo preberá časť majetku, práv a záväzkov družstva Poľnohospodárske družstvo Gočaltovo so sídlom v Gočaltove v rozsahu určenom v delimitačnej zápisnici z 9.1.1998 zrušeného bez likvidácie rozdelením na tri družstvá.
  (from: 03/31/1998)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 25.10.2002.
  (from: 06/23/2003)
Zmena štatutárneho orgánu - Predstavenstva, schválená členskou schôdzou dňa 15.04.2003.
  (from: 02/04/2004)
Družstvo je právnym nástupcom zanikajúceho družstva v dôsledku zlúčenia: Obchodné meno: Podielnické bytové družstvo Gočaltovo Sídlo: budova správy PD 049 32 Gočaltovo IČO: 36 183 504
  (from: 07/01/2007)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person