Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  301/V

Business name: 
MEDIAL, spol.s.r.o. Košice v likvidácii
  (from: 03/27/2010 until: 06/11/2020)
MEDIAL, spol.s.r.o. Košice
  (from: 05/15/1991 until: 03/26/2010)
Registered seat: 
Krivá 23
Košice 040 01
  (from: 06/16/1994 until: 06/11/2020)
Štúrova 27
Košice 040 01
  (from: 08/16/1993 until: 06/15/1994)
Moldavská cesta 12
Košice 040 00
  (from: 11/18/1992 until: 08/15/1993)
Lomonosovova 12
Košice
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
Identification number (IČO): 
00 617 245
  (from: 05/15/1991)
Date of entry: 
05/15/1991
  (from: 05/15/1991)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení bez právneho nástupcu
  (from: 06/12/2020)
Date of deletion: 
06/12/2020
  (from: 06/12/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/12/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/15/1991)
Objects of the company: 
1.Poradenstvo
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
poskytovanie konzultácií a právnych rozborov vo veciach súvisiacich s podnikateľskou činnosťou, vo veciach občianskoprávnych, rodinných, pracovno-právnych a hospodárskych
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
zastupovanie v týchto prípadoch na základe plnomocenstva v konaní pred súdmi, štátnymi notárstvami, orgánmi štátnej správy a inými štátnymi orgánmi a právnymi subjektami
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
daňové a finančné poradenstvo
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
2.Obstarávateľská činnosť
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
zabezpečovanie a poskytovanie ekonomicko-právnych informácií pre podnikateľov
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
vyhľadávanie a zabezpečovanie dôkazných prostriedkov a informácií pre potreby konania pred súdmi, štátnymi notárstvami, orgánmi štátnej správy a inými orgánmi
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
obstarávanie dokladov a listín pre potreby podnikania a pre uplatnenie občianských, osobných a majetkových práv
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
spracovanie rôznych zmlúv, stanov, zakladateľských plánov, žiadostí a ďalších listín a ich prekladov do príslušných jazykov
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
obstarávanie predaja vecí, úschova vecí a správa vecí
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
3.Ochranná činnosť
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
zabazpečovanie ochrany osôb, objektov a majetku strážnou službou i technickými prostriedkami
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
dodávka, montáž a servis zabezpečovacích systémov
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
4.Zahranično-obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených v prílohe vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
5.Obchodná činnosť
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, elektroniky, poľnohospodárskych produktov a potravín
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu hnuteľných a nehnuteľných vecí. prenájmumu
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
zabezpečovanie ochrany osôb, objektov a majetku strážnou službou i technickými prostriedkami
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obstarávateľské služby
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-spotrebný a priemyselný tovar, elektrické a elektronické výrobky
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-textil
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-obuv, odevy
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-kozmetika
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-kožušiny a kožené výrobky
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-výrobky zo skla, kryštálu a porcelánu
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-poľnohospodárske výrobky
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-ovocie, zelenina
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-potravinárske a tabakové výrobky, alko a nealko nápoje
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
vykonávanie odborných školení na získanie odbornej spôsobilosti na používanie guľovej zbrane
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
predaj a prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
obchodná činnosť-papier, písacie a kancelárske potreby, drevo, drevárske výrobky, nábytok, hutnícky materiál, plechy, osobné a nákladné motorové vozidlá, zdravotnícke potreby, stroje a prístroje, chemické výrobky, v rozsahu voľnej živnosti, výrobky z drahých kovov, umelecké a zberateľské diela a predmety okrem starožitností
  (from: 06/16/1994 until: 06/30/1998)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 06/16/1994 until: 06/30/1998)
správa hnuteľností a nehnuteľností majetku
  (from: 06/16/1994 until: 06/30/1998)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 06/16/1994 until: 06/30/1998)
detektívna služba
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
hľadanie osoby
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
hľadanie majetku
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
zisťovanie skutočnosti, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
poradenstvo týkajúce sa činnosti uvedených v prvom až šiestom bode
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode
  (from: 07/01/1998 until: 03/18/2002)
strážna služba
  (from: 07/01/1998 until: 07/27/2011)
ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
ochrana majetku pri preprave
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
ochrana prepravy majetku a osoby
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
ochrana osoby
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
prevádzkovanie ústredne zabezpečovacej signalizácie a iného zabezpečovacieho systému slúžiaceho na ochranu majetku a osoby
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
vypracúvanie plánu ochrany
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
Partners: 
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/05/2001 until: 03/26/2010)
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
MUDr. Zdenka Scholtzová
Lomonosovova 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 03/27/2010 until: 06/11/2020)
Contribution of each member: 
JUDr. Tibor Scholtz
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
JUDr. Ondrej Tomko
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
JUDr. Tibor Scholtz
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
JUDr. Ondrej Tomko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
JUDr. Tibor Scholtz
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
JUDr. Ondrej Tomko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
JUDr. Tibor Scholtz
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/05/2001 until: 03/26/2010)
MUDr. Zdenka Scholtzová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/27/2010 until: 06/11/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/03/2001 until: 06/11/2020)
konatelia
  (from: 03/05/2001 until: 09/02/2001)
Individual managing director
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
konatelia
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
Ing. Hedviga Dobrovičová
Tatranská 2
Košice
  (from: 03/05/2001 until: 09/02/2001)
Ing. Hedviga Dobrovičová
Tatranská 2
Košice
  (from: 03/19/2002 until: 03/06/2003)
Ing. Hedviga Dobrovičová
Tatranská 2
Košice
From: 12/31/2001
  (from: 03/07/2003 until: 03/26/2010)
Ing. Hedviga Dobrovičová
Tatranská 2
Košice
From: 12/31/2001 Until: 12/31/2009
  (from: 03/27/2010 until: 03/26/2010)
JUDr. Július Kubaško
Lidické námestie 3/18
Košice
  (from: 02/23/1998 until: 03/18/2002)
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
JUDr. Ondrej Tomko
Kuzmányho 13
Košice
  (from: 11/18/1992 until: 02/22/1998)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/16/2006 until: 03/26/2010)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne ; prokurista tiež samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/03/2001 until: 02/15/2006)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne a prokurista tiež samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/05/2001 until: 09/02/2001)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a prokurista tiež samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/01/1998 until: 03/04/2001)
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/18/1992 until: 06/30/1998)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje každý spoločník samostatne.
  (from: 05/15/1991 until: 11/17/1992)
Procuration: 
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice
  (from: 07/01/1998 until: 02/15/2006)
JUDr. Tibor Scholtz
Lomonosovova 12
Košice 040 01
From: 05/21/1998 Until: 12/31/2005
  (from: 02/16/2006 until: 02/15/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 03/27/2010 until: 06/11/2020)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/07/2003 until: 03/26/2010)
200 000 Sk
  (from: 07/01/1998 until: 03/06/2003)
100 000 Sk
  (from: 05/15/1991 until: 06/30/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/2009
  (from: 03/27/2010)
 Liquidators:
Ing. Peter Timko
Matuškova 16
Košice 040 11
From: 12/31/2009 Until: 06/12/2020
  (from: 03/27/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.5.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely číslo 103/90 Zb.
  (from: 05/15/1991 until: 06/11/2020)
Zmena zápisu bola urobená podľa zmeny zo dňa 8.7.1992 spoločenskej zmluvy, v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/18/1992 until: 06/11/2020)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku č. 1 spoločenskej zmluvy zo dňa 16.7. 1993 v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 08/16/1993 until: 06/11/2020)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.4.1994.
  (from: 06/16/1994 until: 06/11/2020)
Zápisnica z VZ spoločníkov zo dňa 27.1.1998.
  (from: 02/23/1998 until: 06/11/2020)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.3.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 07/01/1998 until: 06/11/2020)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 5.2.2001.
  (from: 03/05/2001 until: 06/11/2020)
Zápisnica z mimoriadneho VZ s.r.o. dňa 31.5.2001.
  (from: 09/03/2001 until: 06/11/2020)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 31.12.2001. Deň vzniku funkcie konateľa Ing. H. Dobrovičovej: 31.12.2001. Deň zániku funkcie konateľa JUDr. J. Kubaška: 31.12.2001.
  (from: 03/19/2002 until: 06/11/2020)
Deň vzniku funkcie prokuristu: JUDr. Tibora Scholtza od.: 21.5.1998.
  (from: 03/07/2003 until: 06/11/2020)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person