Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  3517/B

Business name: 
Ján Prelec - FEJA
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
Place of business: 
111
Závod 908 72
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
Particulars of an entrepreneur: 
Ján Prelec
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
Place of residence: 
111
Závod 908 72
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
Identification number (IČO): 
33 945 365
  (from: 02/20/2014)
Date of entry: 
02/20/2014
  (from: 02/20/2014)
Date of deletion: 
10/23/2021
  (from: 10/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/24/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 02/20/2014)
Objects of the company: 
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/20/2014 until: 03/23/2016)
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
zemné práce vykonávané stavebnými mechanizmami
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
stolárstvo
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
výroba piliarska
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
upratovacie práce
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
opatrovateľská služba (starostlivosť o voľný čas) s výnimkou poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
kosenie trávy, výrez drevín, úprava stromov a porastov
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
vykonávanie záhradných a parkových úprav
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
vykonávanie ochrany rastlín a drevín postrekmi
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
čistenie ulíc a udržiavanie verejných priestranstiev
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
zimná údržba komunikácií
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
kontrola a údržba verejného osvetlenia, dopravných značiek a signalizačných svetelných zaradení
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
služby v poľnohospodárstve, lesníctve a záhradníctve vykonávané poľnohospodárskou techníkou
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
ťažba a približovanie dreva
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
služby v rámci lesníctva - poskytovanie služieb pri výkone poľovného práva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
pílenie, hobľovanie, obrábanie a impregnovanie dreva
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
drevovýroba v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
sušenie dreva, prevádzkovanie sušičky dreva
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
výroba drevených obalov a drobných výrobkov z dreva
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
reklamná činnosť a marketing
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
kancelárske služby
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
opravy vyhradených plynových zariadení (rozoberanie technického zariadenia na účely, opravy, údržby, rekonštrukcie a montáže technického zariadenia do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky)
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
natieranie kovových konštrukcií
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/20/2014 until: 10/23/2021)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/07/2016 until: 10/23/2021)
Other legal facts: 
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 15.01.2016
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania zo dňa 15.02.2016
  (from: 03/24/2016 until: 10/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person