Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22807/B

Business name: 
INICIATIVY SK, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 06/23/2016 until: 06/08/2018)
Registered seat: 
Tomášikova 3/a
Bratislava 821 01
  (from: 04/07/2016 until: 06/08/2018)
Identification number (IČO): 
35 799 382
  (from: 11/09/2000)
Date of entry: 
11/09/2000
  (from: 11/09/2000)
Person dissolved from: 
16.3.2016
  (from: 06/09/2018)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. c) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka.
  (from: 06/09/2018)
Date of deletion: 
06/09/2018
  (from: 06/09/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/09/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/09/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/09/2010 until: 06/08/2018)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/17/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.11.2012 sp. Zn. 3K 51/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.12.2012 a vykonateľnosť dňa 17.11.2012, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka INICIATIVY SK, spol. s r.o., Krížna 47, Bratislava, IČO : 35 799 382. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Ľubomíra Dubeňa, so sídlom kancelárie Dubová 3456/14, 900 25 Chorvátsky Grob, značka správcu S: 1584
  (from: 10/31/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 06/01/2015
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 2.4.2015, č.k. 33CbR/77/2014-7 ktoré nadobudlo právoplatnosť v časti zrušenia obchodnej spoločnosti INICIATIVY SK, spol. s r.o., Krížna 47, Bratislava, IČO: 35 799 382 s likvidáciou dňa 1.6.2015 a v časti vymenovania likvidátora, v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 21.9.2015 č.k. 1Cob/124/2015-12 dňa 16.11.2015 a uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 5.1.2016, č.k. 33CbR/77/2014-15 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.2.2016 vymenoval za likvidátora JUDr. Editu Lukáčikovú, adresa kancelárie Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
  (from: 04/07/2016)
 Liquidators:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Tomášikova 3/a
Bratislava 821 01
From: 02/08/2016 Until: 06/09/2018
  (from: 04/07/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v súlade s ust. § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 04/07/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person