Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  91/L

Business name: 
Ing. Miroslav Vrbacký - SIPOS
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
SIPOS
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
Place of business: 
1.mája 1913/111
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 06/06/2000 until: 03/07/2005)
1.mája 111/26
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 11/27/1991 until: 06/05/2000)
Particulars of an entrepreneur: 
Ing. Miroslav Vrbacký
  (from: 11/27/1991 until: 03/07/2005)
Place of residence: 
1. mája 111/26
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
Identification number (IČO): 
10 857 362
  (from: 11/27/1991)
Date of entry: 
11/27/1991
  (from: 11/27/1991)
Date of deletion: 
03/08/2005
  (from: 03/08/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/08/2005)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 11/27/1991)
Objects of the company: 
inžinierska, projektová činnosť
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
stavebná činnosť * murárske, betonárske, búracie, tesárske, * klampiarske a pokrývačské práce, * asfaltérske a izolatérske práce, * inštalatérske a kúrenárske práce /okrem vyhradených zariadení/ * zámočnícke práce, * maliarské a natieračské práce
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
maloobchod: * potravinársky tovar * stavebný materiál
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/23/1994 until: 06/05/2000)
inžinierska činnosť
  (from: 05/23/1994 until: 06/05/2000)
zámočnícke práce
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce, /okrem elektročastí/
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
murárske, betonárske a búracie práce
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
tesárske a klampiarenske práce
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
asfaltérske, pokrývačské a izolatérske práce
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
poradenstvo a sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem činn. viazaných
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
obchod s tovarom všetkého druhu, okrem činn. koncesovaných
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
podnikateľ
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
Ľubomír Milan - II. zástupca
23
Lúčky
  (from: 05/23/1994 until: 02/01/2004)
Peter Milan - I. zástupca
521
Lúčky
  (from: 05/23/1994 until: 02/01/2004)
Ján Plávka - zástupca podnikateľa
52
Lúčky
  (from: 11/27/1991 until: 05/22/1994)
Ing. Miroslav Vrbacký
1. mája 111/26
Liptovský Mikuláš
  (from: 11/27/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.: 39-24K 357/01-71 zo dňa 12.7.2004, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nedostatku majetku, sa podnikateľ fyzická osoba Ing. Miroslav Vrbacký - SIPOS s miestom podnikania 1.mája 1913/111, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 10 857 362 v zmysle § 68 ods.4 Obchodného zákonníka z obchodného registra dňom 8.3.2005 V Y M A Z Á V A.
  (from: 03/08/2005)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti bolo vydané rozhodnutiami OÚ v Liptovskom Mikuláši pod č.j. Žo 2536/1991, Žo 2537/l991, dňa 11.11.1991 podľa § 6 zák.č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov. Starý spis: Firm. 1778
  (from: 11/27/1991 until: 03/07/2005)
Živnostenské oprávnenie bolo vydané živn. listom OÚ Liptovský Mikuláš zo dňa 24.8.1992, č. ŽO-2198/1992 a rozhodnutím o zmene zo dňa 10.6.1993 č. ŽO-1095/1993 v zmysle zák. č. 455/91 Zb. Starý spis: Firm. 1778
  (from: 05/23/1994 until: 03/07/2005)
Date of updating data in databases:  01/27/2022
Date of extract :  01/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person