Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2783/S

Business name: 
SARGON FIT STUDIO SHARK spol. s r.o.
  (from: 07/27/1995 until: 11/14/2011)
SARGON, spol. s r.o.
  (from: 06/12/1995 until: 07/26/1995)
Registered seat: 
Nálepkova 9
Brezno 977 01
  (from: 07/27/1995 until: 11/14/2011)
Malinovského 9
Brezno 977 01
  (from: 06/12/1995 until: 07/26/1995)
Identification number (IČO): 
31 630 782
  (from: 06/12/1995)
Date of entry: 
06/12/1995
  (from: 06/12/1995)
Person dissolved from: 
27.10.2011
  (from: 11/15/2011)
Date of deletion: 
11/15/2011
  (from: 11/15/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/15/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/12/1995)
Objects of the company: 
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeráciu a rekondíciu - posilovňa, sauna
  (from: 06/12/1995 until: 11/14/2011)
prevádzkovanie solária
  (from: 06/12/1995 until: 11/14/2011)
masérske služby
  (from: 07/27/1995 until: 11/14/2011)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 07/27/1995 until: 11/14/2011)
Partners: 
Vladimír Černák
11
Telgárt
Slovak Republic
  (from: 07/27/1995 until: 03/15/1999)
Mikuláš Černák
11
Telgárt
Slovak Republic
  (from: 06/12/1995 until: 03/15/1999)
Miloš Kaštan
Horná 3
Brezno-Mazorník
Slovak Republic
  (from: 06/12/1995 until: 07/26/1995)
Mikuláš Černák
11
Telgárt
Slovak Republic
  (from: 03/16/1999 until: 11/14/2011)
Contribution of each member: 
Mikuláš Černák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/12/1995 until: 03/15/1999)
Miloš Kaštan
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/12/1995 until: 07/26/1995)
Vladimír Černák
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/27/1995 until: 03/15/1999)
Mikuláš Černák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/16/1999 until: 11/14/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/12/1995 until: 11/14/2011)
Mikuláš Černák
11
Telgárt
  (from: 06/12/1995 until: 03/18/2001)
Jozef Matula
9. mája 8
Brezno-Mazorník
  (from: 03/19/2001 until: 01/14/2003)
Jozef Matula
9. mája 8
Brezno-Mazorník
From: 03/09/2001
  (from: 01/15/2003 until: 11/14/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
  (from: 06/12/1995 until: 11/14/2011)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/15/2003 until: 11/14/2011)
200 000 Sk
  (from: 03/16/1999 until: 01/14/2003)
100 000 Sk
  (from: 06/12/1995 until: 03/15/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 27Cbr/69/2010-46 zo dňa 05.09.2011, ktoré nadobodlo právoplatnosť dňa 27.10.2011 bola obchodná spoločnosť SARGON FIT STUDIO SHARK spol. s r.o., so sídlom Nálepkova 9, 977 01 Brezno, IČO: 31 630 782 zrušená bez likvidácie.
  (from: 11/15/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.4.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 7431
  (from: 06/12/1995 until: 11/14/2011)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.6.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 07/27/1995 until: 11/14/2011)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 31.7.1998 a 2.1.1999 ako aj Dodatok č. 2 a 3.
  (from: 03/16/1999 until: 11/14/2011)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2002 bolo prijaté úplné znenie spoločenskej zmluvy v súlade s ust. zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 01/15/2003 until: 11/14/2011)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person