Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10473/P

Business name: 
Railway Casted Components a. s. v konkurze
  (from: 05/18/2016)
Registered seat: 
Štefánikova 887/53
Poprad 058 01
  (from: 01/30/2014)
Identification number (IČO): 
46 607 901
  (from: 03/27/2012)
Date of entry: 
03/27/2012
  (from: 03/27/2012)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/27/2012)
Objects of the company: 
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 03/27/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/27/2012)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 03/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/27/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/27/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/27/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/27/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/27/2012)
Peter Fedor - predseda
Štefanska 3222/21
Poprad 058 01
From: 12/04/2015
  (from: 12/10/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/10/2015)
Capital: 
10 500 000 EUR Paid up: 10 500 000 EUR
  (from: 08/23/2014)
Shares: 
Number of shares: 2
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 06/16/2012)
Number of shares: 20998
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
  (from: 08/23/2014)
Stockholder: 
Peter Fedor
Štefánska 3222/21
Poprad 058 01
  (from: 03/30/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 12/12/2015
  (from: 05/18/2016)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Jozef Jaroščák
Radničné námestie 33
Bardejov 085 01
  (from: 05/18/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou dňa 9.3.2012 do notárskej zápisnice N 103/2012, Nz 8536/2012, NCRls 8770/2012 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/27/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia - odpis notárska zápisnica - zo dňa 27.04.2012.
  (from: 06/13/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2014 vo forme notárskej zápisnice N 21/2014, Nz 1536/2014, NCRIs 1544/2014.
  (from: 01/30/2014)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji podniku uzavretá dňa 01.06.2017 medzi spoločnosťou Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom: Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10473/P a spoločnosťou BFI design s.r.o., so sídlom: Přerovská 938/3, 085 01 Bardejov, IČO: 46 543 180, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 79037/B. Spoločnosť BFI design s.r.o. na základe zmluvy o predaji podniku a v zmysle § 476 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov nadobúda vlastnícke právo k veciam, iným právam, iným majetkovým hodnotám, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku.
  (from: 10/19/2017)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person