Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  31/B

Business name: 
TAKACS
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Place of business: 
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Identification number (IČO): 
11 644 141
  (from: 07/03/1990)
Date of entry: 
07/03/1990
  (from: 07/03/1990)
Date of deletion: 
01/01/1993
  (from: 11/30/1992)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/30/1992)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/03/1990)
Objects of the company: 
inštalačné práce špeciálnej elektroniky, programovanie, vývoj el. zariadení, technicko - poradenská služba, servis
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Ing. Eugen Takacs
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Firma TAKACS, zapísaná v odd. Firm vl.č. 1 1 sa vymazuje k 1. 1. 1993 v celom rozsahu. Stary spis: Firm. 111
  (from: 01/01/1993)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal Obvodný národný výbor Bratislava 4, odbor obchodu, MH a CR, Bratislava zo dňa 26. 6. 1990 pod číslom: MH a CR/Reg. 740/90-De podľa § 6 Zákona č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Stary spis: Firm. 111
  (from: 07/03/1990 until: 12/31/1992)
Date of updating data in databases:  08/16/2022
Date of extract :  08/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person