Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2652/B

Business name: 
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
  (from: 06/29/2001)
Registered seat: 
Kopčianska 14
Bratislava 851 01
  (from: 09/08/2005)
Identification number (IČO): 
35 805 609
  (from: 02/12/2001)
Date of entry: 
02/12/2001
  (from: 02/12/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/12/2001)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v oblasti strojárenstva a elektrotechniky
  (from: 02/12/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/12/2001)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/12/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/12/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/12/2001)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/12/2001)
výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich
  (from: 10/01/2002)
vývoj technologických postupov v oblasti zvárania, spájkovania a delenia materiálov
  (from: 10/01/2002)
výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti
  (from: 10/01/2002)
výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skušania a hodnotenia
  (from: 10/01/2002)
výskum metalurgie zváracích procesov a tepelného spracovania kovov
  (from: 10/01/2002)
výskum a vývoj zváracích materiálov
  (from: 10/01/2002)
výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení
  (from: 10/01/2002)
výskum v oblasti hygieny a bezpečnosti pri zváraní
  (from: 10/01/2002)
poradenská činnosť v oblasti zvárania
  (from: 10/01/2002)
opravárenská činnosť v oblasti zvárania
  (from: 10/01/2002)
výroba zváracích materiálov
  (from: 10/01/2002)
výroba zváracích strojov a zariadení
  (from: 10/01/2002)
výroba metalurgických výrobkov
  (from: 10/01/2002)
návrh, dodávka a schvaľovanie technológií zvárania a technologických postupov v oblasti zvárania, spájkovania a tepelného delenia materiálov, s výnimkou činností v zmysle autorského zákona
  (from: 10/01/2002)
školiaca činnosť v oblasti zvárania
  (from: 10/01/2002)
organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí
  (from: 10/01/2002)
certifikácia personálu vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
  (from: 06/02/2003)
certifikácia systémov kvality v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
  (from: 06/02/2003)
činnosť skúšobných laboratórií v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
  (from: 06/02/2003)
certifikácia výrobkov v rozsahu akreditácie a voľnej živnosti
  (from: 06/02/2003)
činnosť autorizovanej osoby
  (from: 05/18/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/28/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/28/2004)
Vykonávanie zváracích prác
  (from: 01/22/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/2003)
Ing. Peter Fodrek , PhD. - predseda predstavenstva
Bazová 2501/24
Stupava 900 31
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008)
Ing. Jana Rychtáriková - člen predstavenstva
Trenčianska 27
Bratislava 821 09
From: 06/30/2008
  (from: 07/25/2008)
Ing. Tomáš Fodrek - člen predstavenstva
Chvojnícka 8980/37C
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 07/26/2017
  (from: 01/08/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, každý samostatne, pričom spoločnosť zaväzujú a za ňu podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/02/2003)
Branch of the enterprise: 
Name: 
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., odštepný závod
  (from: 03/21/2015)
Registered seat: 
Komenského 18B
Martin 036 01
  (from: 03/21/2015)
Head: 
Ing. Gabriel Lošák
Gorkého 1065/49
Martin 036 01
From: 1.2.2015
  (from: 03/21/2015)
Scope of business activity: 
Výskum a vývoj technológií a metód zvárania a oblastí s nimi súvisiacich
  (from: 03/21/2015)
Vývoj technologických postupov v oblasti zvárania, spájkovania a delenia materiálov
  (from: 03/21/2015)
Výskum materiálov z hľadiska zvárateľnosti a spájkovateľnosti
  (from: 03/21/2015)
Výskum vlastností zvarových spojov a metód ich skúšania a hodnotenia
  (from: 03/21/2015)
Výskum a vývoj zváracích strojov a zariadení
  (from: 03/21/2015)
Výskum v oblasti hygieny a bezpečnosti pri zváraní
  (from: 03/21/2015)
Poradenská činnosť v oblasti zvárania
  (from: 03/21/2015)
Školiaca činnosť v oblasti zvárania
  (from: 03/21/2015)
Organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí
  (from: 03/21/2015)
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 03/21/2015)
 
 
Capital: 
201 856 EUR Paid up: 201 856 EUR
  (from: 01/30/2010)
Shares: 
Number of shares: 2000
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 06/11/2009)
Number of shares: 408
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 332 EUR
  (from: 06/11/2009)
Supervisory board: 
Ing. Miroslav Kratochvíl - predseda dozornej rady
Spútniková 1082/35
Bratislava 821 02
From: 09/30/2004
  (from: 12/28/2004)
doc.Ing. Peter Fodrek , PhD.
Bazová 24
Stupava 900 31
From: 11/28/2020
  (from: 03/31/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 16.11.2000 v súlade s §§ 154 až 220 Zák.č. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 02/12/2001)
Notárska zápisnica N 182/2001, NZ 171/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 6.6.2001, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti a rozhodnutie o zvýšení základného imania upísovaním nových akcií. Notárska zápisnica N 210/2001, NZ 195/2001, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 22.6.2001, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti a schválené úplné znenie stanov spoločnosti v nadväznosti na úspešné upísanie akcií, ktorými sa zvyšuje základné imanie spoločnosti podľa rozhodnutia mimoriadného valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 6.6.2001.
  (from: 06/29/2001)
Notárska zápisnica č. N 355/2001, Nz 340/2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.10.2001, na ktorom boli schválené personálne zmeny v orgánoch spoločnosti a zmena stanov.
  (from: 12/17/2001)
Notárska zápisnica N 310/2002, Nz 302/2002 spísaná dňa 11.7.2002 notárkou JUDr.Katarínou Pohronskou, so sídlom notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingová 6 a 8, ktorou bol osvedčený priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, konaného dňa 11.7.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti v nadväznosti na prijatie rozhodnutia o rozšírení predmetu jej podnikania.
  (from: 10/01/2002)
- Notárska zápisnica č. N 352/2002, NZ 315/2002 zo dňa 29.10.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. - Notárska zápisnica č. N 424/2002, NZ 380/2002 zo dňa 9.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/02/2003)
Zápisnica z riadného valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2003 na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch spoločnosti. Protokol o výsledku volieb členov dozornej rady zo dňa 30.4.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J.Fodreka, Ing. A. Němcovej a H. Hladíkovej sa končí dňom 10.4.03. Funkcia členov dozornej rady Ing. F. Koleniča a Ing. M. Vávrovej sa končí dňom 10.4.03.
  (from: 11/24/2003)
Notárska zápisnica N 298/2004, Nz 73010/2004 zo dňa 30.09.2004 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti. Mgr. Karol Schlosser, Ing. Roman Mach, JUDr. Fridrich Hláva - deň skončenia funkcie členov dozornej rady: 30.09.2004.
  (from: 12/28/2004)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 17.06.2005 - Notárska zápisnica N 179/2005, NZ 27780/2005, NCRls 27450/2005 napísaná dňa 17.06.2005 notárkou JUDr. Oľgou Folbovou.
  (from: 07/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2008.
  (from: 07/25/2008)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 15/2009, NZ 7168/2009 zo dňa 6.3.2009.
  (from: 06/11/2009)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2494/2013 Nz 36805/2013 NCRls 37485/2013 zo dňa 18.10.2013.
  (from: 01/22/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 08.03.2017.
  (from: 03/16/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.07.2017.
  (from: 09/01/2017)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person