Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  23650/B

Business name: 
DUNI & PARTNERS s.r.o.
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
Registered seat: 
Topoľčianska 17
Bratislava 851 01
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
Identification number (IČO): 
35 807 768
  (from: 03/15/2001)
Date of entry: 
03/15/2001
  (from: 03/15/2001)
Person dissolved from: 
18.6.2012
  (from: 07/31/2012)
Date of deletion: 
07/31/2012
  (from: 07/31/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/31/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/15/2001)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
leasing
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
inzertná činnosť
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/19/2004 until: 07/30/2012)
Partners: 
IMMOSTAV s.r.o.
Priemyselná 6
Bratislava 821 09
Slovak Republic
  (from: 06/18/2004 until: 11/09/2004)
Mgr. Gert Duni
Osadná 20
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 07/13/2005 until: 07/30/2012)
Sofokli Duni
Závadská 7619/18
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004 until: 06/17/2004)
Gert Duni
Matušková 1642/18
Dolný Kubín 026 01
Slovak Republic
  (from: 03/15/2001 until: 06/17/2004)
Peter Mališ
Björnsonova 3044/4
Bratislava 811 05
Slovak Republic
  (from: 11/10/2004 until: 07/30/2012)
RNDr. Jozef Paulini
Lazaretská 2408/31
Bratislava 811 09
Slovak Republic
  (from: 11/10/2004 until: 07/30/2012)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
Slovak Republic
  (from: 11/10/2004 until: 07/12/2005)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
Slovak Republic
  (from: 06/18/2004 until: 11/09/2004)
Mihal Duni
Sismany 10, Zografu 15773
Atény
Grécko
  (from: 03/15/2001 until: 02/18/2004)
Contribution of each member: 
Gert Duni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/15/2001 until: 06/17/2004)
Mihal Duni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/15/2001 until: 02/18/2004)
Sofokli Duni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 06/17/2004)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/18/2004 until: 11/09/2004)
IMMOSTAV s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 170 000 Sk
  (from: 06/18/2004 until: 11/09/2004)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 07/12/2005)
RNDr. Jozef Paulini
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 05/04/2010)
Peter Mališ
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/10/2004 until: 05/04/2010)
Mgr. Gert Duni
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/13/2005 until: 05/04/2010)
RNDr. Jozef Paulini
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/05/2010 until: 07/30/2012)
Peter Mališ
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/05/2010 until: 07/30/2012)
Mgr. Gert Duni
Amount of investment: 3 320 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/05/2010 until: 07/30/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/13/2005 until: 07/30/2012)
Individual managing director
  (from: 03/15/2001 until: 07/12/2005)
Gert Duni
Matušková 1642/18
Dolný Kubín 026 01
  (from: 03/15/2001 until: 06/17/2004)
Gert Duni
Matušková 1642/18
Dolný Kubín 026 01
From: 03/15/2001 Until: 06/10/2004
  (from: 06/18/2004 until: 06/17/2004)
Peter Mališ
Björnsonova 4
Bratislava 811 05
From: 06/10/2005
  (from: 07/13/2005 until: 07/30/2012)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 06/10/2004
  (from: 06/18/2004 until: 12/05/2011)
Mgr. Ing. Martin Štochmaľ
Ľ. Štúra 489/9
Svidník 089 01
From: 06/10/2004 Until: 07/22/2010
  (from: 12/06/2011 until: 12/05/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja vždy svoje podpisy.
  (from: 07/13/2005 until: 07/30/2012)
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne. Menom spoločnosti podpisuje konateľ samostatne, tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/15/2001 until: 07/12/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/05/2010 until: 07/30/2012)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 05/04/2010)
200 000 Sk
  (from: 03/15/2001 until: 02/18/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/84/2009 zo dňa 15.03.2012. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.06.2012 bola obchodná spoločnosť DUNI & PARTNERS s. r. o., so sídlom Topoľčianska 17, 851 01 Bratislava, IČO: 35 807 768 zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť DUNI & PARTNERS s. r. o., so sídlom Topoľčianska 17, 851 01 Bratislava, IČO: 35 807 768, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sro vo vložke č. 23560/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 07/31/2012)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.1.2001 v zmysle ust. §§ 24, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 03/15/2001 until: 07/30/2012)
Uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.12.2003 - schválenie prevodu obchodného podielu. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 8.10.2003 - zmena spoločenskej zmluvy. Dodatok č. 1 - nové znenie spoločenskej zmluvy z 9.12.2003.
  (from: 02/19/2004 until: 07/30/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.6.2004. Gert Duni, deň skončenia funkcie konateľa: 10.6.2004. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.6.2004.
  (from: 06/18/2004 until: 07/30/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.06.2005- odsúhlasenie prevodu obchodného podielu, vymenovanie Petra Mališa do funkcie konateľa, odsúhlasenie zmeny spôsobu konania v mene spoločnosti.
  (from: 07/13/2005 until: 07/30/2012)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene zo dňa 18.12.2009.
  (from: 05/05/2010 until: 07/30/2012)
Vzdanie sa funkcie konateľa doručené spoločnosti dňa 21.04.2010.
  (from: 12/06/2011 until: 07/30/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/05/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person