Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  738/B

Business name: 
DS Druckerei - Service - Slovensko, s r.o. "v likvidácii"
  (from: 02/26/2008 until: 11/12/2008)
DS Druckerei - Service - Slovensko, s r.o.
  (from: 01/30/1998 until: 02/25/2008)
Industrial Developments, spol. s r.o.
  (from: 03/05/1993 until: 01/29/1998)
Industrial Developments CS, spol.s.r.o.
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
Registered seat: 
Dr. Vladimíra Clementisa 10
Bratislava 821 02
  (from: 06/11/2005 until: 11/12/2008)
Stachanovská 47
Bratislava 821 05
  (from: 04/30/1999 until: 06/10/2005)
Dunajská 29
Bratislava 811 09
  (from: 03/05/1993 until: 04/29/1999)
Dunajská 29
Bratislava
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
Identification number (IČO): 
17 311 993
  (from: 05/08/1991)
Date of entry: 
05/08/1991
  (from: 05/08/1991)
Person dissolved from: 
20.2.2008
  (from: 02/26/2008)
Date of deletion: 
11/13/2008
  (from: 11/13/2008)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/13/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/08/1991)
Objects of the company: 
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť najmä v oblasti polygrafického a papierenského priemyslu a v oblasti obalovej techniky (predovšetkým surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov)
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojov a strojných zariadení pre potreby polygrafického a papierenského priemyslu ( vrátane výroby obalov)
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
sprostredkovateľská a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu uvedeného predmetu podnikania okrem vývozu a dovozu vecí, na ktorých vykonávanie sa vyžaduje povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/05/1993 until: 05/13/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/05/1993 until: 05/13/1997)
výroba obalov, farieb a chemických pomocných prípravkov pre polygrafický priemysel
  (from: 03/05/1993 until: 05/13/1997)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/14/1997 until: 11/12/2008)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/14/1997 until: 11/12/2008)
výroba obalov, farieb a chemických pomocných prípravkov pre polygrafický priemysel
  (from: 05/14/1997 until: 11/12/2008)
Partners: 
Akciová spoločnosť Industrial Developments AB
01 Stockholmský kraj 80
Stockholm
Kingdom of Sweden
  (from: 05/08/1991 until: 01/29/1998)
DS Druckerei - Service Gmbh
Reutlingen
  (from: 01/30/1998 until: 06/14/2007)
FUJIFILM Europe GmbH
Heesenstrasse 31
Dűsseldorf 405 49
  (from: 06/15/2007 until: 11/12/2008)
Contribution of each member: 
Akciová spoločnosť Industrial Developments AB
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 05/08/1991 until: 01/29/1998)
DS Druckerei - Service Gmbh
  (from: 01/30/1998 until: 06/14/2007)
FUJIFILM Europe GmbH
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 06/15/2007 until: 11/12/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/05/1993 until: 11/12/2008)
konatelia
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
Ján Janeček
Medzilaborecká 10
Bratislava 821 01
  (from: 01/30/1998 until: 12/03/2002)
Ján Janeček
Medzilaborecká 10
Bratislava 821 01
From: 11/26/1997
  (from: 12/04/2002 until: 06/10/2005)
Ján Janeček
Medzilaborecká 10
Bratislava 821 01
From: 11/26/1997 Until: 04/11/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing. Alexander Pintér
388
Branč 951 13
  (from: 05/14/1997 until: 01/29/1998)
Ing. Viera Šimková
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 03/05/1993 until: 05/13/1997)
Dirk Jens Neumann
Johanniterstrasse 36
Plochingen 732 07
Spolková republika Nemecko
From: 04/11/2005
  (from: 06/11/2005 until: 11/12/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ
  (from: 03/05/1993 until: 11/12/2008)
Spoločnosť je navonok zastúpená jednateľom. Jednateľ je oprávnený ( ako štatutárny orgán) konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Podpisovanie za spoločnosť vykonáva jednateľ. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vyltačenému alebo napísanému názvu spoločnosti slova "jednateľ" a mena podpisajúceho pripojí svoj podpis. Jednateľom spoločnosti je Lars Valér Kesthely bytom Ensintattarvägen 14, 175 43 Järfella.
  (from: 05/08/1991 until: 03/04/1993)
Procuration: 
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
From: 06/11/2005
  (from: 06/11/2005 until: 11/12/2008)
V mene spoločnosti koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 06/11/2005 until: 11/12/2008)
Capital: 
500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/04/2002 until: 11/12/2008)
500 000 Sk
  (from: 05/08/1991 until: 12/03/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/20/2008
  (from: 11/13/2008)
Date of entry into voluntary liquidation: 02/20/2008
  (from: 02/26/2008 until: 11/12/2008)
 Liquidators:
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava 841 03
From: 02/20/2008 Until: 11/13/2008
  (from: 02/26/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vo všetkých veciach vymedzených ustanovením § 72 Obchodného zákonníka v mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/26/2008)
Date of completion of voluntary liquidation: 08/31/2008
  (from: 11/13/2008)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť DS Druckerei – Service – Slovensko, s. r.o. „v likvidácii“, so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 17 311 993, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 738/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 20.2.2008. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a účtovnej závierky, schválených valným zhromaždením spoločnosti a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 31.08.2008. Obchodná spoločnosť DS Druckerei – Service – Slovensko, s. r.o. „v likvidácii“, so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 17 311 993, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 738/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 13.11.2008.
  (from: 11/13/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.1991 podľa § 106a ods.l a § 106n ods.l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník obsah ktorej bol overený v not.zápisnici Št. notárstve č. 173/1988 Bratislava III N 62/91 a podľa Zák.č. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1291
  (from: 05/08/1991 until: 11/12/2008)
Spoločnosť upravená zmenou zakladacej listiny dňa 15.12.1992, v súlade s Obchodným zákonom č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1291
  (from: 03/05/1993 until: 11/12/2008)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 13.03.1997. Stary spis: S.r.o. 1291
  (from: 05/14/1997 until: 11/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 26.11.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Notárska zápisnica č. Nz 395/97, napísaná dňa 18.12.1997 JUDar. Ľubomírom Vlhom, notárom so sídlom v Bratislave. Zmena obchodného mena z Industrial Developments, spol. s r.o. na DS Druckerei Service - Slovensko, s r.o. Stary spis: S.r.o. 1291
  (from: 01/30/1998 until: 11/12/2008)
Zmena zakladateľskej listiny, spísaná do no- társkej zápisnice č. Nz 161/98 dňa 28.4.1998, ktorou sa táto upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/15/1998 until: 11/12/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 23.2.1999. Dodatok k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice N 75/99, Nz 75/99 napísanej dňa 18.3.1999 notárkou JUDr. Rojkovou v Bratislave.
  (from: 04/30/1999 until: 11/12/2008)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti zo dňa 11.04.2005.
  (from: 06/11/2005 until: 11/12/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.02.2008, na ktorom bolo schválené rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou a vymenovanie likvidátora.
  (from: 02/26/2008 until: 11/12/2008)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person