Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  590/V

Business name: 
ELEKTROPROJEKT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 05/05/1992)
Registered seat: 
Jantárová 30
Košice 040 01
  (from: 05/06/2013)
Identification number (IČO): 
17 079 641
  (from: 05/05/1992)
Date of entry: 
09/04/1991
  (from: 05/05/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/05/1992)
Objects of the company: 
projekčná a konzultačná činnosť v oblasti elektrických staníc, automatických systémov dispečerského riadenia, vlastnej spotreby, priemyselných rozvodov a elektrotechnického vybavenia budov
  (from: 10/05/1992)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/05/1992)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 10/05/1992)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 10/05/1992)
reprografická činnosť
  (from: 10/05/1992)
veľkoobchod so zariadením výpočtovej techniky
  (from: 05/22/1995)
projektovanie stavieb
  (from: 05/16/1997)
technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, elektroinštalácie slaboprúdové
  (from: 05/16/1997)
technologické zariadenia stavieb-výroba a distribúcia elektrickej energie
  (from: 05/16/1997)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/16/1997)
Partners: 
ENERGODATA s.r.o. Košice IČO: 31 664 776
Južná trieda 48
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 01/10/2006)
Contribution of each member: 
ENERGODATA s.r.o. Košice
Amount of investment: 9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 04/01/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/02/2001)
Ľudmila Kmecová
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 09/14/2001
  (from: 01/10/2006)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/02/2001)
Procuration: 
Ing. Andrej Kmec
Družstevná 26
Rozhanovce 044 42
From: 02/17/2004
  (from: 01/10/2006)
Capital: 
9 959 EUR Paid up: 9 959 EUR
  (from: 04/01/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 7.6.1991 na základe zák.č. 109/64 Zb. v znení novely č. 103/90 Zb.
  (from: 05/05/1992)
Zmena zo dňa 2.9.1992 spoločenskej zmluvy, vykonáva v súlade s ust. § 764 zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/05/1992)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.3.1994.
  (from: 03/10/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 31. 1.1995.
  (from: 04/28/1995)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 15.11.1996.
  (from: 05/16/1997)
DODATOK č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 podľa z. č. 11/98 Z.z.
  (from: 10/28/1998)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 231/01, Nz 231/01 zo dňa 14.9.2001.
  (from: 11/02/2001)
Zmena spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 1369/2003 Nz 10821/2003 zo dňa 20.11.2003.
  (from: 02/17/2004)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person