Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10491/N

Business name: 
EXOMATWELD, a.s.
  (from: 12/12/2014)
Registered seat: 
Hadovce 179
Komárno 945 01
  (from: 03/07/2019)
Hríbová 4270/9
Komárno 945 01
  (from: 07/08/2015 until: 03/06/2019)
Hadovce 179
Komárno 945 01
  (from: 12/12/2014 until: 07/07/2015)
Identification number (IČO): 
47 498 846
  (from: 12/12/2014)
Date of entry: 
10/31/2013
  (from: 12/12/2014)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/2014)
Objects of the company: 
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 12/12/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/12/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/12/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/12/2014)
Činnosť podnikateľských , organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/12/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 12/12/2014)
Administratívne služby
  (from: 12/12/2014)
Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/12/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/12/2014)
Cestná nákladná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane príppojného vozidla
  (from: 12/12/2014)
Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 12/12/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 12/12/2014)
Prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/12/2014)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/12/2014)
Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  (from: 12/12/2014)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 12/18/2015)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 12/18/2015)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 12/18/2015)
výkopové a zemné práce
  (from: 12/18/2015)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z bentonitu
  (from: 12/18/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/18/2015)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/12/2018)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/12/2018)
organizovanie dobrovoľných dražieb
  (from: 01/13/2022)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 01/13/2022)
výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
  (from: 01/13/2022)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/13/2022)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/13/2022)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/13/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/13/2022)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 01/13/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/13/2022)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/13/2022)
diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 01/13/2022)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 01/13/2022)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 01/13/2022)
výroba sviečok a tieniacej techniky
  (from: 01/13/2022)
sťahovacie služby
  (from: 01/13/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/12/2014)
Mgr. Maximilián Gromer - predseda predstavenstva
Rožná 12
Komárno 945 01
From: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019)
Alan Nagy - predseda predstavenstva
Nová Osada 4426
Komárno 945 01
From: 12/28/2017
  (from: 01/12/2018 until: 08/24/2018)
Alan Nagy - predseda predstavenstva
Nová Osada 4426
Komárno 945 01
From: 12/28/2017 Until: 08/17/2018
  (from: 08/25/2018 until: 08/24/2018)
Mgr. Tomáš Nagy - predseda predstavenstva
Nová Osada 4426
Komárno 945 01
From: 12/12/2014
  (from: 12/12/2014 until: 01/11/2018)
Mgr. Tomáš Nagy - predseda predstavenstva
Nová Osada 4426
Komárno 945 01
From: 12/12/2014 Until: 12/28/2017
  (from: 01/12/2018 until: 01/11/2018)
Jozef Švec - predseda predstavenstva
Ul. biskupa Királya 2950/24
Komárno 945 01
From: 08/17/2018
  (from: 08/25/2018 until: 09/30/2019)
Jozef Švec - predseda predstavenstva
Ul. biskupa Királya 2950/24
Komárno 945 01
From: 08/17/2018 Until: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019 until: 09/30/2019)
Acting in the name of the company: 
Na konanie menom spoločnosti bude oprávnený každý člen predstavenstva samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti alebo k odtlačku pečiatky spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 12/12/2014)
Capital: 
52 210 EUR Paid up: 52 210 EUR
  (from: 12/12/2014)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 221 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno, v súlade so Stanovami akciovej spoločnosti
  (from: 12/12/2014)
Supervisory board: 
Ing. Slávka Gličová
Záhradnícka 829/9
Komárno 945 01
From: 12/12/2014
  (from: 12/12/2014)
Jozef Švec
Rákócziho ul. 239/36
Komárno 945 01
From: 11/08/2021
  (from: 01/13/2022)
Eva Gallo
Ul. gen. Klapku 4213/97
Komárno 945 01
From: 11/08/2021
  (from: 01/13/2022)
Zuzana Gličová
Hadovce 19
Komárno 945 01
From: 12/12/2014
  (from: 12/12/2014 until: 09/30/2019)
Zuzana Gličová
Hadovce 19
Komárno 945 01
From: 12/12/2014 Until: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019 until: 09/30/2019)
Norbert Österreicher
Komenského ul. 261/14
Komárno 945 01
From: 03/30/2015
  (from: 04/25/2015 until: 09/30/2019)
Norbert Österreicher
Komenského ul. 261/14
Komárno 945 01
From: 03/30/2015 Until: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019 until: 09/30/2019)
Ing. Erika Vörös
Špitálska Ul. 2827/2
Komárno 945 01
From: 12/12/2014
  (from: 12/12/2014 until: 04/24/2015)
Ing. Erika Vörös
Špitálska Ul. 2827/2
Komárno 945 01
From: 12/12/2014 Until: 03/30/2015
  (from: 04/25/2015 until: 04/24/2015)
Jozef Gromer
Malá Jarková ul. 4910/24
Komárno 945 01
From: 09/20/2019 Until: 11/08/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Jozef Gromer
Malá Jarková ul. 4910/24
Komárno 945 01
From: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019 until: 01/12/2022)
Aneta Gromer
Ul. Mateja Bela 1722/11
Komárno 945 01
From: 09/20/2019 Until: 11/08/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Aneta Gromer
Ul. Mateja Bela 1722/11
Komárno 945 01
From: 09/20/2019
  (from: 10/01/2019 until: 01/12/2022)
Other legal facts: 
Rozhodnutím valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 28.11.2014 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti EXOMATWELD s. r.o., so sídlom Hadovce 179, 945 01 Komárno, IČO: 47 498 846 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 35780/N na spoločnosť EXOMATWELD, a.s., , pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 12.12.2014.
  (from: 12/12/2014)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person