Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24393/B

Business name: 
Centerinvest, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
Centerinvest, s.r.o.
  (from: 06/25/2001 until: 04/30/2012)
Registered seat: 
Kapitulská 18/A
Bratislava 811 01
  (from: 06/25/2001 until: 09/10/2015)
Identification number (IČO): 
35 814 934
  (from: 06/25/2001)
Date of entry: 
06/25/2001
  (from: 06/25/2001)
Person dissolved from: 
1.4.2012
  (from: 09/11/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 09/11/2015)
Date of deletion: 
09/11/2015
  (from: 09/11/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 09/11/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/25/2001)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, s ktorým je spojené výlučne poskytovanie základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/25/2001 until: 09/10/2015)
sprotredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/27/2001 until: 09/10/2015)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/27/2001 until: 09/10/2015)
Partners: 
Compagnie Fonciére des Alizés, akciová spoločnosť
Rue Nationale 7
Boulogne Billancourt 921 00
French Republic
  (from: 06/16/2007 until: 04/30/2012)
Compagnie Financiére des Alizées, akciová spoločnosť
123 rue du Château
Boulogne Billancourt 921 00
French Republic
  (from: 07/30/2002 until: 06/15/2007)
KADRAN
Rue du Château 123
Boulogne Billancourt 921 00
French Republic
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
Régis di Giulio
Říční 2
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 07/30/2002 until: 06/06/2007)
Régis di Giulio
Říční 2
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 07/17/2001 until: 07/29/2002)
Régis di Guilio
Říční 2
Praha 1 110 00
Česká republika
  (from: 06/25/2001 until: 07/16/2001)
Contribution of each member: 
Régis di Guilio
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/25/2001 until: 07/16/2001)
Régis di Giulio
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/2001 until: 07/29/2002)
Régis di Giulio
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/30/2002 until: 06/06/2007)
Compagnie Financiére des Alizées, akciová spoločnosť
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 07/30/2002 until: 06/06/2007)
Compagnie Financiére des Alizées, akciová spoločnosť
  (from: 06/07/2007 until: 06/15/2007)
Compagnie Fonciére des Alizés, akciová spoločnosť
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/16/2007 until: 04/30/2012)
KADRAN
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/25/2001 until: 09/10/2015)
Michel Fortin
rue du Village 91
La Val Saint Germain 91 530
Francúzska republika
From: 02/18/2004
  (from: 06/03/2004 until: 04/30/2012)
Michel Fortin
rue du Village 91
La Val Saint Germain 91 530
Francúzska republika
From: 02/18/2004 Until: 03/13/2012
  (from: 05/01/2012 until: 04/30/2012)
Monika Petrová
Podtúreň 19
Liptovský Hrádok 033 01
Until: 05/02/2002
  (from: 06/25/2001 until: 07/29/2002)
Eric Duval
Rue Nationale 7
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
From: 03/14/2012
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
Régis di Giulio
Říční 2
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/25/2001
  (from: 07/30/2002 until: 06/02/2004)
Régis di Giulio
Říční 2
Praha 1 110 00
Česká republika
From: 06/25/2001 Until: 02/18/2004
  (from: 06/03/2004 until: 06/02/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/25/2001 until: 09/10/2015)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/30/2002 until: 04/30/2012)
200 000 Sk
  (from: 06/25/2001 until: 07/29/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2012
  (from: 09/11/2015)
Date of entry into voluntary liquidation: 04/01/2012
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
 Liquidators:
Eric Duval
Rue Nationale 7
Boulogne Billancourt 921 00
Francúzska republika
From: 04/01/2012 Until: 09/11/2015
  (from: 05/01/2012)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť likvidátor koná a podpisuje samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/01/2012)
Date of completion of voluntary liquidation: 11/27/2014
  (from: 09/11/2015)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Centerinvest, s.r.o. v likvidácii, so sidlom Kapitulská 18/A, Bratislava 811 01, IČO: 35 814 934, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 24393/B, bola zrušená a vstúpila do likvidácie dňom 01.04.2012. Na základe konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a schváleným rozhodnutím jediného spoločníka a na základe súhlasu príslušného správcu dane, bola ukončená likvidácia ku dňu 27.11.2014. Obchodná spoločnosť Centerinvest, s.r.o. v likvidácii, so sidlom Kapitulská 18/A, Bratislava 811 01, IČO: 35 814 934, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 24393/B, sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 10.09.2015.
  (from: 09/11/2015)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 153/2001, Nz 157/2001 zo dňa 21.6.2001 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 06/25/2001 until: 09/10/2015)
Notárska zápisnica č. N 168/2001, Nz 172/2001 zo dňa 4.7.2001.
  (from: 07/17/2001 until: 09/10/2015)
Živnostenský list vydaný Okresným úradom Bratislava I sp.č. ŽO: - 2001/05107/00002/JJ reg.č.: 16862/2001 zo dňa 19.7.01 právoplatné 23.7.01.
  (from: 07/27/2001 until: 09/10/2015)
Monika Petrová, deň zániku funkcie: 02.05.2002. Rozhodnutie jedniného spoločníka zo dňa 02.05.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.6.2002. Notárska zápisnica č. N 126/2002, Nz 129/2002 zo dňa 09.05.2002.
  (from: 07/30/2002 until: 09/10/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.03.2012 - vstup spoločnosti do likvidácie od 01.04.2012.
  (from: 05/01/2012 until: 09/10/2015)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person