Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  24506/B

Business name: 
LOBELLO COLOR, spol. s r.o.
  (from: 07/16/2001 until: 02/14/2007)
Registered seat: 
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 11/30/2006 until: 02/14/2007)
Identification number (IČO): 
35 816 082
  (from: 07/16/2001)
Date of entry: 
07/16/2001
  (from: 07/16/2001)
Person dissolved from: 
5.2.2007
  (from: 02/15/2007)
Date of deletion: 
02/15/2007
  (from: 02/15/2007)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.02.2007 o zrušení spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou UCB spol. s r.o. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 86/2007, Nz 4520/2007, NCRls 4506/2007 zo dňa 05.02.2007 uzavretá medzi zanikajúcou obchodnou spoločnosťou LOBELLO COLOR, spol. s r.o. a nástupníckou spoločnosťou UCB spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 798 203, ktorá sa na základe tejto zmluvy stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti. Obchodná spoločnosť LOBELLO COLOR, spol. s r.o., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 816 082, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro, vl. č. 24506/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 02/15/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/2001)
Capital: 
300 000 Sk
  (from: 07/16/2001 until: 02/14/2007)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/15/2007)
Legal successor: 
UCB spol. s r.o.
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 02/15/2007)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person