Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10659/T

Business name: 
CONVEY a.s.
  (from: 06/30/2006)
Registered seat: 
Malženická 3
Trnava 917 01
  (from: 12/12/2014)
Identification number (IČO): 
36 616 150
  (from: 06/30/2006)
Date of entry: 
06/30/2006
  (from: 06/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/30/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 06/30/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2006)
Ján Rajnic - predseda predstavenstva
Pavla Mudroňa 7/7459
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Ing. Miloš Jaroška - podpredseda predstavenstva
Pavla Mudroňa 9/7436
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Ing. Iveta Jarošková - člen predstavenstva
Pavla Mudroňa 9/7436
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/02/2015)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom predstavenstva.
  (from: 05/16/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Rajnic
Pavla Mudroňa 7/7459
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Peter Rajnic
Palárikova 20
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Stanislav Kollár
Ulica Titusa Zemana 9671/8
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 04/21/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 6.6.2006 do notárskej zápisnice N 367/2006, Nz 22217/206, NCRls 22131/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/30/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2008.
  (from: 05/07/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2009.
  (from: 05/26/2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.2012.
  (from: 11/03/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2014.
  (from: 02/15/2014)
Notárska zápisnica č. N 67/2014, NZ 44551/2014, NCRls 45399/2014 zo dňa 13.11.2014.
  (from: 12/12/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku spoločnosti CONVEY a.s. - Podnik Poltár zo dňa 28.12.2012 uzatvorenou medzi spoločnosťou CONVEY a.s., so sídlom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, IČO: 36 616 150, ako predávajúcim a spoločnosťou Wagontrans a. s., so sídlom Prievozská 16, 821 09 Bratislava, IČO: 44 519 559, ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku spoločnosti CONVEY a.s. - Podnik Poltár, ktorou predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke a iné práva k veciam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré patria časti podniku a slúžia k prevádzkovaniu tejto časti podniku.
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/30/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person