Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10659/T

Business name: 
CONVEY a.s.
  (from: 06/30/2006)
Registered seat: 
Malženická 3
Trnava 917 01
  (from: 12/12/2014)
Vysoká 16
Bratislava 811 06
  (from: 06/30/2006 until: 12/11/2014)
Identification number (IČO): 
36 616 150
  (from: 06/30/2006)
Date of entry: 
06/30/2006
  (from: 06/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/30/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/30/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení a dopravných prostriedkov
  (from: 06/30/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/30/2006)
Ján Rajnic - predseda predstavenstva
Pavla Mudroňa 7/7459
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Ing. Miloš Jaroška - podpredseda predstavenstva
Pavla Mudroňa 9/7436
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Ing. Iveta Jarošková - člen predstavenstva
Pavla Mudroňa 9/7436
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Katarína Ambróziová - predseda predstavenstva
Beethovenova 16
Nitra 949 01
From: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/25/2009)
Katarína Ambróziová - predseda predstavenstva
Tokajská 136/10
Nitra 949 11
From: 04/10/2008
  (from: 05/26/2009 until: 06/01/2015)
Katarína Ambróziová - predseda predstavenstva
Tokajská 136/10
Nitra 949 11
From: 04/10/2008 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Eugénia Kollárová - člen predstavenstva
Beňadická 19
Bratislava 851 06
From: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 06/01/2015)
Eugénia Kollárová - člen predstavenstva
Beňadická 19
Bratislava 851 06
From: 04/10/2008 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Ľudmila Mazáková - podpredsedkyňa predstavenstva
Šancova 5
Bratislava 811 05
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 05/06/2008)
Ľudmila Mazáková - podpredsedkyňa predstavenstva
Šancova 5
Bratislava 811 05
From: 06/30/2006 Until: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Oliver Očenáš - člen predstavenstva
Podkonice 334
Slovenská Ľupča 976 13
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 05/06/2008)
Oliver Očenáš - člen predstavenstva
Podkonice 334
Slovenská Ľupča 976 13
From: 06/30/2006 Until: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Mag. Monika Priecelová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3092/6
Žilina 010 07
From: 09/18/2012
  (from: 11/03/2012 until: 10/15/2013)
Mgr. Monika Priecelová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3092/6
Žilina 010 07
From: 09/18/2012
  (from: 10/16/2013 until: 02/14/2014)
Mgr. Monika Priecelová - podpredseda predstavenstva
Smreková 3092/6
Žilina 010 07
From: 09/18/2012 Until: 01/17/2014
  (from: 02/15/2014 until: 02/14/2014)
Monika Psotová - podpredseda predstavenstva
Školská 187
Voderady 919 42
From: 01/17/2014
  (from: 02/15/2014 until: 06/01/2015)
Monika Psotová - podpredseda predstavenstva
Školská 187
Voderady 919 42
From: 01/17/2014 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Mária Slančíková - predsedkyňa predstavenstva
Ľudovíta Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 05/06/2008)
Mária Slančíková - predsedkyňa predstavenstva
Ľudovíta Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006 Until: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 05/06/2008)
Svetlana Sopková - podpredseda predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 04/10/2008
  (from: 05/07/2008 until: 11/02/2012)
Svetlana Sopková - podpredseda predstavenstva
Krásnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 04/10/2008 Until: 09/18/2012
  (from: 11/03/2012 until: 11/02/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva samostatne.
  (from: 06/02/2015)
V mene spoločnosti sú vo všetkých veciach oprávnení konať a podpisovať vždy predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 06/30/2006 until: 06/01/2015)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 05/16/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/30/2006 until: 05/15/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom predstavenstva.
  (from: 05/16/2009)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená súhlasom predstavenstva.
  (from: 06/30/2006 until: 05/15/2009)
Supervisory board: 
Mgr. Tomáš Rajnic
Pavla Mudroňa 7/7459
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Peter Rajnic
Palárikova 20
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015)
Stanislav Kollár
Ulica Titusa Zemana 9671/8
Trnava 917 01
From: 05/05/2015
  (from: 04/21/2021)
Soňa Horňáčková
Nám. Biely kríž 4
Bratislava 831 02
From: 05/12/2009
  (from: 05/26/2009 until: 06/01/2015)
Soňa Horňáčková
Nám. Biely kríž 4
Bratislava 831 02
From: 05/12/2009 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Boris Miklo
Platanova 12
Solinky - Žilina 010 07
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/01/2015)
Boris Miklo
Platanova 12
Solinky - Žilina 010 07
From: 06/30/2006 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Miroslav Petrík
Bystrický rad 2024/31
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 06/01/2015)
Miroslav Petrík
Bystrický rad 2024/31
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006 Until: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 06/01/2015)
Katarína Slančíková
Ľudovíta Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006
  (from: 06/30/2006 until: 05/25/2009)
Katarína Slančíková
Ľudovíta Fullu 1967/13
Zvolen 960 01
From: 06/30/2006 Until: 05/12/2009
  (from: 05/26/2009 until: 05/25/2009)
Stanislav Kollár
Ul. Karola Ježíka 17/8571
Trnava 917 05
From: 05/05/2015
  (from: 06/02/2015 until: 04/20/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 6.6.2006 do notárskej zápisnice N 367/2006, Nz 22217/206, NCRls 22131/2006 v zmysle §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/30/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.4.2008.
  (from: 05/07/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.05.2009.
  (from: 05/26/2009)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 10.09.2012.
  (from: 11/03/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.01.2014.
  (from: 02/15/2014)
Notárska zápisnica č. N 67/2014, NZ 44551/2014, NCRls 45399/2014 zo dňa 13.11.2014.
  (from: 12/12/2014)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku spoločnosti CONVEY a.s. - Podnik Poltár zo dňa 28.12.2012 uzatvorenou medzi spoločnosťou CONVEY a.s., so sídlom Vysoká 16, 811 06 Bratislava, IČO: 36 616 150, ako predávajúcim a spoločnosťou Wagontrans a. s., so sídlom Prievozská 16, 821 09 Bratislava, IČO: 44 519 559, ako kupujúcim, došlo k predaju časti podniku spoločnosti CONVEY a.s. - Podnik Poltár, ktorou predávajúci previedol na kupujúceho vlastnícke a iné práva k veciam, právam a iným majetkovým hodnotám, ktoré patria časti podniku a slúžia k prevádzkovaniu tejto časti podniku.
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person