Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6166/B

Business name: 
DIALEKT a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/11/2014 until: 09/11/2015)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 36
Bratislava-Ružinov 821 09
  (from: 12/11/2014 until: 09/11/2015)
Identification number (IČO): 
35 732 032
  (from: 11/12/1997)
Date of entry: 
11/12/1997
  (from: 11/12/1997)
Date of deletion: 
09/12/2015
  (from: 09/12/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (from: 09/12/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/12/1997)
Capital: 
2 094 516,73 EUR Paid up: 2 094 516,73 EUR
  (from: 09/23/2014 until: 09/11/2015)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/12/2007-13 zo dňa 16. 07. 2007, v Obchodnom vestníku publikovaným dňa 20. 07. 2007, právoplatným dňa 07. 08. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A.N.B., a.s., so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 a do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 02/12/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/16/2011
  (from: 02/12/2013)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/06/2011
  (from: 02/12/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Pecha
Na Slanci 4
Bratislava-Rača 831 52
From: 07/25/2014 Until: 09/12/2015
  (from: 09/23/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vymenovaný likvidátor bude pri výkone svojej funkcie v mene spoločnosti konať samostatne
  (from: 09/23/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/24/2015-81 zo dňa 30.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2015 bol zastavený konkurzné konanie voči dlžníkovi DIALEKT a.s. "v likvidácii", so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 732 032 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť DIALEKT a.s. "v likvidácii", so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 732 032, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 6166/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 09/12/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person