Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  6166/B

Business name: 
DIALEKT a.s. "v likvidácii"
  (from: 12/11/2014 until: 09/11/2015)
A.N.B. a.s. "v likvidácii"
  (from: 02/12/2013 until: 12/10/2014)
A.N.B. a.s. "v konkurze"
  (from: 10/18/2007 until: 02/11/2013)
A.N.B. a.s.
  (from: 11/12/1997 until: 10/17/2007)
Registered seat: 
Mlynské Nivy 36
Bratislava-Ružinov 821 09
  (from: 12/11/2014 until: 09/11/2015)
Bystrická 657/7
Žarnovica 966 81
  (from: 12/06/2001 until: 12/10/2014)
Dobrovičova 8
Bratislava 811 09
  (from: 02/22/2001 until: 12/05/2001)
Fialkové údolie 53
Bratislava 811 01
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Identification number (IČO): 
35 732 032
  (from: 11/12/1997)
Date of entry: 
11/12/1997
  (from: 11/12/1997)
Date of deletion: 
09/12/2015
  (from: 09/12/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku
  (from: 09/12/2015)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/12/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/12/1997 until: 09/11/2015)
sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/1997 until: 09/11/2015)
drevárska výroba
  (from: 11/11/1999 until: 09/11/2015)
poskytovanie pôžičiek a úverov nebankového charakteru z vlastných zdrojov
  (from: 12/06/2001 until: 09/11/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/22/2001 until: 09/11/2015)
Managing board
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Mgr. Peter Bak - predseda predstavenstva
Sídlisko II 1216/40
Vranov nad Topľou
  (from: 11/12/1997 until: 02/16/2000)
Ing. Viera Čekmeová - člen predstavenstva
Kľakovská 882/24
Žarnovica
From: 02/14/2003
  (from: 04/09/2003 until: 08/23/2004)
Ing. Viera Čekmeová - člen predstavenstva
Kľakovská 882/24
Žarnovica
From: 02/14/2003 Until: 07/26/2004
  (from: 08/24/2004 until: 08/23/2004)
Ing. Teodor Dlužanský - člen predstavenstva
Š.Nahálku 8
Martin
  (from: 02/22/2001 until: 04/25/2001)
Ing. Teodor Dlužanský - predseda predstavenstva
Š.Nahálku 8
Martin
  (from: 02/17/2000 until: 02/21/2001)
Ing. Teodor Dlužanský - predseda predstavenstva
Š.Nahálku 8
Martin
  (from: 04/26/2001 until: 08/08/2002)
Mgr. Andrej Gallo - podpredseda
Gaštanová 1004/17
Bytča 014 01
From: 01/30/2004
  (from: 02/24/2004 until: 01/12/2007)
Mgr. Andrej Gallo - podpredseda
Gaštanová 1004/17
Bytča 014 01
From: 01/30/2004 Until: 12/07/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Ing. Miloš Husár - podpredseda predstavenstva
Februárová 627/11
Žarnovica
  (from: 04/26/2001 until: 08/08/2002)
Ing. Miloš Husár - podpredseda predstavenstva
Februárová 627/11
Žarnovica
From: 12/13/2000 Until: 01/30/2004
  (from: 08/09/2002 until: 02/23/2004)
Ing. Miloš Husár - predseda predstavenstva
Februárová 627/11
Žarnovica
  (from: 02/22/2001 until: 04/25/2001)
Jana Moravčíková - člen predstavenstva
Višňová 12
Bratislava
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Soňa Rišková - člen predstavenstva
Šustekova 17
Bratislava
  (from: 11/12/1997 until: 02/16/2000)
Ing. Juraj Školník , CSc - člen predstavenstva
Pod Rovnicami 21
Bratislava
  (from: 02/17/2000 until: 02/21/2001)
Ing. Juraj Školník , CSc, - člen predstavenstva
Pod Rovnicami 21
Bratislava
  (from: 02/22/2001 until: 08/08/2002)
Ing. Juraj Školník , CSc, - člen predstavenstva
Pod Rovnicami 21
Bratislava
From: 12/13/1999 Until: 02/14/2003
  (from: 08/09/2002 until: 04/08/2003)
Ing. Teodor Dlužanský - predseda predstavenstva
Š.Nahálku 8
Martin
From: 12/13/1999
  (from: 08/09/2002 until: 09/11/2015)
Ing. Milan Kolář - člen
Mochovská 2995/10
Levice 934 05
From: 07/26/2004
  (from: 08/24/2004 until: 09/11/2015)
Ing. Daniela Repiská - podpredseda
60
Revištské Podzámčie 966 81
From: 12/07/2006
  (from: 01/13/2007 until: 09/11/2015)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 02/22/2001 until: 09/11/2015)
Za spoločnosť majú právo konať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých je vždy jeden predseda.
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Capital: 
2 094 516,73 EUR Paid up: 2 094 516,73 EUR
  (from: 09/23/2014 until: 09/11/2015)
63 100 000 Sk Paid up: 63 100 000 Sk
  (from: 06/15/2005 until: 09/22/2014)
50 000 000 Sk Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 08/09/2002 until: 06/14/2005)
29 600 000 Sk
  (from: 04/26/2001 until: 08/08/2002)
1 000 000 Sk
  (from: 11/12/1997 until: 04/25/2001)
Shares: 
Number of shares: 2040
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
  (from: 09/23/2014 until: 09/11/2015)
Number of shares: 427
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
  (from: 09/23/2014 until: 09/11/2015)
Number of shares: 2040
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/09/2002 until: 09/22/2014)
Number of shares: 427
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 06/15/2005 until: 09/22/2014)
Number of shares: 296
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/09/2002 until: 06/14/2005)
Number of shares: 296
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/26/2001 until: 08/08/2002)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 04/25/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/12/1997 until: 11/10/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/12/2007-13 zo dňa 16. 07. 2007, v Obchodnom vestníku publikovaným dňa 20. 07. 2007, právoplatným dňa 07. 08. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A.N.B., a.s., so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 a do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 02/12/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k.: 1K/12/2007-13 zo dňa 16. 07. 2007, v Obchodnom vestníku publikovaným dňa 20. 07. 2007, právoplatným dňa 07. 08. 2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A.N.B., a.s., so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 a do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica.
  (from: 10/18/2007 until: 02/11/2013)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Jozef Žitník
Bučany 521
Bučany 918 00
From: 07/21/2007
  (from: 10/18/2007 until: 02/11/2013)
Ing. Jozef Žitník
Bučany 521
Bučany 918 00
From: 07/21/2007 Until: 08/12/2011
  (from: 02/12/2013 until: 02/11/2013)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 07/16/2011
  (from: 02/12/2013)
Supervisory board: 
Miroslav Drahoš
Jána Raka 15
Bratislava 841 06
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
František Géhry - člen dozornej rady
časť Jánošíkova 65
Dunajská Lužná
  (from: 02/22/2001 until: 08/08/2002)
František Géhry - člen dozornej rady
časť Jánošíkova 65
Dunajská Lužná
From: 10/04/2000
  (from: 08/09/2002 until: 01/12/2007)
Nadežda Knižková
Beňuš-Filipovo 36
Benuš 976 64
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Ing. Ján Májek
Kadnárova 67
Bratislava 831 05
  (from: 11/12/1997 until: 02/21/2001)
Ing. Peter Mižik - predseda dozornej rady
Pokroku 20
Košice 040 11
From: 10/04/2000
  (from: 10/24/2003 until: 03/02/2006)
Ing. Peter Mižik - predseda dozornej rady
Pokroku 20
Košice 040 11
From: 10/04/2000 Until: 01/31/2006
  (from: 03/03/2006 until: 03/02/2006)
Ing. Peter Mižík - predseda dozornej rady
Stierova 11
Košice 040 01
  (from: 02/22/2001 until: 08/08/2002)
Ing. Peter Mižík - predseda dozornej rady
Stierova 11
Košice 040 01
From: 10/04/2000
  (from: 08/09/2002 until: 10/23/2003)
Ing. Milan Povoda - člen dozornej rady
Nad Mlynom 78/28
Žarnovica
  (from: 02/22/2001 until: 08/08/2002)
Ing. Milan Povoda - člen dozornej rady
Nad Mlynom 78/28
Žarnovica
From: 12/12/2000
  (from: 08/09/2002 until: 01/12/2007)
Ing. Milan Povoda - člen dozornej rady
Nad Mlynom 78/28
Žarnovica
From: 12/12/2000 Until: 10/16/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
František Géhry - člen dozornej rady
Orechová 780/15
Dunajská Lužná - Jánošíková
From: 10/04/2000
  (from: 01/13/2007 until: 09/11/2015)
Veronika Tesáková - člen dozornej rady
28
Dolná Trnávka 966 21
From: 12/13/2006
  (from: 03/10/2007 until: 09/11/2015)
Ing. Ivo Strelec - predseda dozornej rady
Brančská 7
Bratislava 851 01
From: 12/18/2006
  (from: 01/13/2007 until: 09/11/2015)
Veronika Tesáková
28
Dolná Trnávka 966 21
From: 12/13/2006
  (from: 01/13/2007 until: 03/09/2007)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/06/2011
  (from: 02/12/2013)
 Liquidators:
Ing. Peter Pecha
Na Slanci 4
Bratislava-Rača 831 52
From: 07/25/2014 Until: 09/12/2015
  (from: 09/23/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Vymenovaný likvidátor bude pri výkone svojej funkcie v mene spoločnosti konať samostatne
  (from: 09/23/2014)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 3K/24/2015-81 zo dňa 30.07.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2015 bol zastavený konkurzné konanie voči dlžníkovi DIALEKT a.s. "v likvidácii", so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 732 032 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť DIALEKT a.s. "v likvidácii", so sídlom Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 35 732 032, zapísaná v obchodnom registri v odd.: Sa vo vložke č. 6166/B sa vymazuje z obchodného registra.
  (from: 09/12/2015)
Notárska zápisnica N 477/97, Nz 468/97 zo dňa 5.11.1997 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Sa 2157
  (from: 11/12/1997 until: 09/11/2015)
Notárska zápisnica Nz 377/99 zo dňa 20.10.1999 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 11/11/1999 until: 09/11/2015)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.12.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 3.2.2000.
  (from: 02/17/2000 until: 09/11/2015)
Notárska zápisnica č N 361/00, Nz 360/00 spísaná dňa 4.10.2000 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady a zmene stanov, vrátane zmeny sídla a spôsobu konania sa spoločnosti. Zápisnica z rokovania dozornej rady spoločnosti zo dňa 13.12.2000. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 14.12.2000.
  (from: 02/22/2001 until: 09/11/2015)
Zápisnica z rokovania predstavenstva konaného dňa 27.3.2001. Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.3.2001, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 193/2001, Nz 193/2001.
  (from: 04/26/2001 until: 09/11/2015)
Notárska zápisnica č. N 603/01, Nz 603/01 zo dňa 24.9.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/06/2001 until: 09/11/2015)
. druh akcií: kmeňové Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.4.2002 bolo schválené nové znenie stanov.
  (from: 08/09/2002 until: 09/11/2015)
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 1K/12/2007-312 zo dňa 23. 06. 2011, právoplatným dňa 16. 07. 2011, zrušil súd konkurz vyhlásený na majetok úpdacu A.N.B., a.s. „v konkurze“, so sídlom Bystrická 657/S, 966 81 Žarnovica, IČO: 35 732 032 po splnení konečného rozvrhu výťažku a uznesením č. k. 1K/12/2007-317 zo dňa 05. 08. 2011, právoplatným, dňa 12. 08. 2011 bol Ing. Jozefa Žitníka, so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica odvolaný z funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 02/12/2013 until: 09/11/2015)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person