Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  930/B

Business name: 
WOODCOMPANY spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 03/25/1996 until: 03/08/1999)
WOODCOMPANY, spol.s r.o.
  (from: 05/20/1991 until: 03/24/1996)
Registered seat: 
Račianska 89
Bratislava 831 02
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Identification number (IČO): 
17 312 442
  (from: 05/20/1991)
Date of entry: 
05/20/1991
  (from: 05/20/1991)
Person dissolved from: 
9.3.1999
  (from: 03/09/1999)
Date of deletion: 
03/09/1999
  (from: 03/09/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1991)
Objects of the company: 
nákup, spracovanie dreva a obchodná odbytová činnosť
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
výroba tesárskych a stolárskych výrobkov
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Partners: 
Ing. Ján Timuľák
Sasinkova 12
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Ing. Konštantín Viktorín , CSc
Martinčekova 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Contribution of each member: 
Ing. Konštantín Viktorín , CSc
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Ing. Ján Timuľák
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Management body: 
likvidátor
  (from: 03/25/1996 until: 03/08/1999)
konatelia
  (from: 10/29/1993 until: 03/24/1996)
konatelia
  (from: 05/20/1991 until: 10/28/1993)
Ing. Beata Hánová
Račianska 89
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 03/24/1996)
Ing. Ján Timuľák
Sasinkova 12
Piešťany
  (from: 10/29/1993 until: 03/24/1996)
Ing. Konštantín Viktorín , CSc
Martinčekova 20
Bratislava
  (from: 10/29/1993 until: 03/24/1996)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/29/1993 until: 03/24/1996)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú obaja spoločníci samostatne.
  (from: 05/20/1991 until: 10/28/1993)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Anton Blaha
Benediktiho 5
Bratislava
  (from: 03/25/1996 until: 03/08/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje, koná a podpisuje za ňu likvidátor.
  (from: 03/25/1996 until: 03/08/1999)
Other legal facts: 
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 8K 198/97-161 zo dňa 11.12.1998 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka WOODCOMPANY spol. s r.o. v likvidácii, Račianska 89, 831 02 Bratislava, IČO: 17312442 pre nedostatok majetku VYMAZUJE SA spoločnosť WOODCOMPANY spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Račianska 69, Bratislava, IČO: 17312442, zapísaná v odd. S.r.o. vo vložke 930/B (st.č. 1626/B) z obchodného registra.
  (from: 03/09/1999)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.5.1991 podľa § 106a ods. l a § 106n ods. l Zák.č. 103/1990 Zb. ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1626
  (from: 05/20/1991 until: 03/08/1999)
Spoločenská zmluva zo dňa 7.6.1993 v súlade s prísluš. ust. obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 1626
  (from: 10/29/1993 until: 03/08/1999)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 16.11.1995 na ktorom sa spoločníci dohodli o vstupe spoločnosti do likvidácie. Stary spis: S.r.o. 1626
  (from: 03/25/1996 until: 03/08/1999)
Na základe výzvy Krajského súdu v Bratislave č.k. 8K 198/97-140 zo dňa 22.10.1997 začalo dňom 30.10.1997 dohodovacie konanie medzi dlžníkom WOODCOMPANY, spol. s r.o. v likvidácii a veriteľmi podľa ust. § 4a Zák. č. 328/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o konkurze a vyrovnaní. Dohodovacie konanie bolo skončené dňa 3.2.1998. Stary spis: S.r.o. 1626
  (from: 03/23/1998 until: 03/08/1999)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person