Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  39236/N

Business name: 
Levitex s.r.o. "v likvidácii"
  (from: 05/18/2019 until: 01/13/2020)
Levitex s.r.o.
  (from: 07/30/2015 until: 05/17/2019)
Registered seat: 
Ku Bratke č.5
Levice 934 05
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Identification number (IČO): 
34 122 630
  (from: 07/30/2015)
Date of entry: 
07/01/1995
  (from: 07/30/2015)
Person dissolved from: 
1.5.2019
  (from: 01/14/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/14/2020)
Date of deletion: 
01/14/2020
  (from: 01/14/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/14/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/30/2015)
Objects of the company: 
predaj metrového textilu a textilných výrobkov
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
maloobchod s textilom a textilnými výrobkami
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
výroba konfekčného textilného tovaru
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
prenájom nehnuteľností
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných živností
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
správa počitačových sietí
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
poskytovanie internetových služieb
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
prenájom výpočtovej techniky
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Partners: 
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
Slovak Republic
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Mária Šebová
236
Podlužany 935 27
Slovak Republic
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Contribution of each member: 
JUDr. Stanislav Horniak
Amount of investment: 21 700 EUR Paid up: 21 700 EUR
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Mária Šebová
Amount of investment: 17 500 EUR Paid up: 17 500 EUR
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
From: 07/30/2015
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ samostatne.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Capital: 
39 200 EUR Paid up: 39 200 EUR
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/2019
  (from: 05/18/2019)
 Liquidators:
JUDr. Stanislav Horniak
Vojenská ul. 2554/92
Levice 934 01
From: 05/01/2019 Until: 01/14/2020
  (from: 05/18/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti
  (from: 05/18/2019)
Other legal facts: 
Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 39236/N sa vymazáva dňom 14.01.2020 obchodná spoločnosť Levitex s.r.o. „v likvidácii“, so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO : 34 122 630 na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti ku dňu 01.05.2019, účtovnej závierky vyhotovenej ku dňu 22.11.2019 , konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 09.07.2019 a súhlasu správcu dane zo dňa 18.12.2019.
  (from: 01/14/2020)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.1995 Fondom národného majetku SR podľa § 162 Obchodného zákonníka a § 12 ods.2 písm. a/zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku LEVITEX, štátny podnik so sídlom v Leviciach. Stary spis: Sa 323
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.10.1995. Stary spis: Sa 323
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena Stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 13.6.1998 (not. záp. č. N 165/98, NZ 163/98).
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 26.6.1999.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 02.12.2000.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena stanov spoločnosti schválená na riadnom valnom zhromaždení dňa 23.6.2001 (not. záp. č. N 181/2001, Nz 174/2001).
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 29.6.2002. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 28.6.2003. Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Tibora Koháryho dňom 28.6.2003. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.9.2003 (zároveň rozhodnutie valného zhromaždenia o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania spoločnosti o 72 246 500,- Sk).
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia zo dňa 21.07.2009 o zlúčení spoločnosti Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N so spoločnosťou Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N, notárska zápisnica N 119/2009, Nz 24620/2009, NCRIs 25024/2009. Na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.07.2009 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 36 557 170, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 14437/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti Sulex, s.r.o. ku dňu 07.10.2009, notárska zápisnica N 120/2009, Nz 24621/2009, NCRIs 25025/2009.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 08.12.2010 o zlúčení spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B so spoločnosťou Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 13.12.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 343/2010, Nz 53825/2010, NCRls 54996/2010 sa obchodná spoločnosť Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34 122 630 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LEAST, s.r.o. so sídlom Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 45 583 145, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 65373/B a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti LEASTs r.o. dňom zápisu zlúčenia spoločnosti do obchodného registra.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Rozhodnutím riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 23.04.2015 bolo rozhodnuté o zmene právnej formy a to spoločnosti Levitex a.s. so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO: 34122630 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 112/N na spoločnosť Levitex s.r.o., so sídlom Ku Bratke 5, 934 05 Levice, IČO: 34122630, pričom účinky zápisu zmeny právnej formy nastávajú dňom zápisu do obchodného registra t.j. ku dňu 30.07.2015.
  (from: 07/30/2015 until: 01/13/2020)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person