Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3074/S

Business name: 
AXIS MEDIA, spol. s r.o.
  (from: 09/12/1996)
Registered seat: 
Skuteckého 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/22/2016)
Identification number (IČO): 
31 638 929
  (from: 11/02/1995)
Date of entry: 
11/02/1995
  (from: 11/02/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1995)
Objects of the company: 
predaj času reklamného vysielania vo všetkých pravidelných a nepravidelných reklamných blokoch elektronického média
  (from: 11/02/1995)
dojednávanie sponzorských príspevkov pre programy elektronického média v hmotnej a nehmotnej oblasti
  (from: 11/02/1995)
reklamná činnosť
  (from: 11/02/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1995)
inzertná a propagačná činnosť
  (from: 11/02/1995)
sprostredkovanie služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/02/1995)
výroba hudobných, zábavných, súťažných, kultúrnych a náučných rozhlasových a televíznych programov na objednávku mimo zásahu do autorských práv
  (from: 10/24/1997)
výroba pamätných mincí a medailí, pasiarske práce
  (from: 08/09/2014)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 08/09/2014)
Partners: 
Ján Kováčik
Vydrovo 101/44
Čierny Balog 976 52
Slovak Republic
  (from: 03/20/2015)
Contribution of each member: 
Ján Kováčik
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
Lien: Na základe Zmuvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 23. 03. 2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Jána Kováčika v prospech záložného veriteľa GEOMATIX, s.r.o., Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36 407 992.
  (from: 04/11/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/11/2015)
Ján Kováčik
Vydrovo 101
Čierny Balog
From: 04/02/2003
  (from: 04/07/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/30/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/30/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, zo dňa 11.09.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8139
  (from: 11/02/1995)
. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 12.8. 1996.
  (from: 09/12/1996)
. Zapisuje sa zmena v zmysle zápisnice z valného zhromaždenia zo dňa 24.7.1997.
  (from: 07/30/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1997 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/24/1997)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle rozhodnutia zakladateľa zo dňa 4.6.1998 a dodatku č.3 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/10/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle rozhodnutia zakladateľa zo dňa 23.7.1999 o odvolaní jedného z konateľov.
  (from: 07/27/1999)
. Zapisuje sa zmena z zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 16.12.2002 a úplné znenie spoločenskej zmluvy v zmysle ust. zák. č. 500/2001 Z.z..
  (from: 01/27/2003)
. Valné zhromaždenie dňa 2.4.2003 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a schválilo dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/07/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person