Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1603/P

Business name: 
EDUKO, s.r.o.
  (from: 03/11/1994)
Registered seat: 
Lemešianska 14
Haniska 080 05
  (from: 10/23/2009)
Identification number (IČO): 
31 687 075
  (from: 03/11/1994)
Date of entry: 
03/11/1994
  (from: 03/11/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1994)
Objects of the company: 
činnosť ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/11/1994)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/11/1994)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/11/1994)
marketing
  (from: 03/11/1994)
sprostredkovanie finanč. operácií a vymáh. pohľad., factoring, forfait.
  (from: 03/11/1994)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/11/1994)
obchodná činnosť - potraviny, alko-nealko, tabakové výrobky, spotrebný a priemyselný tovar, stroje a zariadenia, kovy a kovové rudy, palivá, drevo, stavebný materiál, poľnohospodárske produkty, drogéria, nepoľnohospodárske a iné medziprodukty
  (from: 03/11/1994)
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami
  (from: 03/11/1994)
organizovanie školení
  (from: 03/11/1994)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 10/23/2009)
údržba bytového alebo nebytového fondu v rozsahu obstarávanie údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb
  (from: 10/23/2009)
finančný leasing
  (from: 10/23/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/23/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 10/23/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/23/2009)
administratívne služby
  (from: 10/23/2009)
činnosť podnikateľských a organizačných poradcov
  (from: 10/23/2009)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 10/23/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 10/23/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 10/23/2009)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 10/23/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/23/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/23/2009)
činnosť astrológov a numerológov
  (from: 10/23/2009)
veštenie z karát a iných podkladov
  (from: 10/23/2009)
počítačové služby
  (from: 10/23/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/23/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 10/23/2009)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 10/23/2009)
Partners: 
Ing. Hedviga Vadinová
Prostějovská 103
Prešov 080 01
Slovak Republic
  (from: 05/22/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Hedviga Vadinová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 05/22/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/11/1994)
Ing. Hedviga Vadinová
Prostějovská 103
Prešov 080 01
From: 03/11/1994
  (from: 10/23/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/11/1994)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/23/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.1.1994 v súlade s ust. § 105 a nasl. zák. č.513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4370
  (from: 03/11/1994)
Dodatok č. 1 zo dňa 14.10.1996 k spoločenskej zmluve. Zmena zo dňa 1.7.1998, ktorou bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/13/1999)
Dodatok č. 2 zo dňa 24.9.2003 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/12/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person