Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2851/B

Business name: 
Bratislavská teplárenská, a.s.
  (from: 10/31/2001)
Registered seat: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
  (from: 03/10/2018)
Identification number (IČO): 
35 823 542
  (from: 10/31/2001)
Date of entry: 
11/01/2001
  (from: 10/31/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/31/2001)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/31/2001)
montáž a opravy meračov tepla
  (from: 10/31/2001)
vzdušné, káblové transformácie do 22 kV, NN siete, verejné osvetlenie
  (from: 10/31/2001)
oprava a údržba motorových vozidiel
  (from: 10/31/2001)
výroba tepla, výroba elektriny, výkup tepla, rozvod tepla, rozvod elektriny
  (from: 09/20/2002)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 09/20/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov
  (from: 09/20/2002)
revízie tlakových zariadení - kotlov
  (from: 09/20/2002)
revízie tlakových nádob stabilných
  (from: 09/20/2002)
revízie plynových zariadení
  (from: 09/20/2002)
revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 09/20/2002)
revízie elektrických zariadení
  (from: 09/20/2002)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž kotlov
  (from: 09/20/2002)
montáž, oprava, údržba, rekonštrukcia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 09/20/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 09/20/2002)
údržba, oprava, rekonštrukcia, montáž tlakových nádob stabilných
  (from: 09/20/2002)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/10/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 10/16/2020)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/16/2020)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/16/2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/16/2020)
verejné obstarávanie
  (from: 10/16/2020)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 10/16/2020)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/20/2004)
Ing. Vojtech Červenka - člen predstavenstva
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/16/2020
  (from: 09/17/2020)
Ing. Dušan Randuška - predseda predstavenstva
Nové Záhrady V/23
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 08/01/2020
  (from: 10/09/2020)
Ing. Miroslava Čalfová - Member of the Board of Directors
Nevädzová 6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 01/01/2021
  (from: 01/22/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 09/17/2020)
Capital: 
54 470 564 EUR Paid up: 54 470 564 EUR
  (from: 05/20/2020)
Shares: 
Number of shares: 1038270
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 20 000 EUR
  (from: 05/20/2020)
Stockholder: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 02/26/2016)
Supervisory board: 
Rudolf Požgay
Pútnická 79
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 06/17/2020
  (from: 07/28/2020)
Mgr. Ľuboš Majer
Južná 690/57
Miloslavov - Alžbetin Dvor 900 42
From: 08/20/2020
  (from: 10/09/2020)
Mgr. Miroslav Šajti
Pankúchova 1588/3
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 03/22/2021
  (from: 04/27/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001, N 835/2001, Nz 822/2001spísanou notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel na základe Rozhodnutia vlády SR o privatizácii podniku Západoslovenské energetické závody š.p. IČO 00 152 153 č. 569/2001 zo dňa 20. júna 2001 zrušeného bez likvidácie rozhodnutím č. 96/2001 Ministra hospodárstva SR č. 4278/2001 - 1000 - 010. Majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) okrem práv podľa § 16 zák. č. 92/1991 Zb. prechádzajú na Fond národného majetku SR, ktorý dňa 1.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností - Západoslovenská energetika a.s. Bratislava, Bratislavská teplárenská a.s. Bratislava, Trnavská teplárenská a.s. Trnava.
  (from: 10/31/2001)
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.sp.: 434/2001 zo dňa 6.11.2001 právoplatné dňa 14.11.2001. Zmluva o nájme poštového priečinku.
  (from: 11/28/2001)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví o udelení licencie č. ET 0017/2001.
  (from: 02/06/2002)
Zápis o priebehu volieb pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami, ktoré sa konali v dňoch 11. - 13. 3. 2002. Notárska zápisnica č. N 39/2002, Nz 39/2002 zo dňa 15. 1. 2002 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o odvolaní členov dozornej rady.
  (from: 06/13/2002)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 12.6.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 277/2002.
  (from: 09/20/2002)
Notárska zápisnica N 258/03, Nz 49915/03 spísaná dňa 19.6.2003 notárom JUDr. Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.7.2003 o zmene v orgánoch spoločnosti. Oznámenie o odstúpení z funkcie člena dozornej rady zo dňa 2.7.2003. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.7.2003. Funkcia členov predstavenstva Ing. J. Čemeričku, Ing. D. Švábovej a Ing. M. Mušku sa končí dňom 3.7.2003. Funkcia členov dozornej rady Ing. M. Bartoša, Ing. K. Prónaya, Ing. J. Urmína a Ing. M. Vitkoviča sa končí dňom 3.7.2003.
  (from: 09/25/2003)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 28. 11. 2003.
  (from: 04/16/2004)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestancami konaného dňa 13.4.2005.
  (from: 06/23/2005)
Zápisnica zo zasadania centrálnej mandátovej komisie pre voľbu členov dozornej rady volených zamestnancami konaného dňa 8.6.2005.
  (from: 06/24/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2005. Notárska zápisnica N 227/2005, Nz 56991/2005, NCRls 56261/2005 zo dňa 24.11.2005.
  (from: 11/30/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2006.
  (from: 05/24/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.07.2006.
  (from: 08/01/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.10.2006
  (from: 10/12/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 13.12.2006 č.k. 34 Exre/374/2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.1.2007.
  (from: 01/12/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 169/2008 Nz 30299/2008 zo dňa 16.07.2008.
  (from: 08/01/2008)
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu členov Dozornej rady spoločnosti, volených zamestnancami zo dňa 18.6.2008.
  (from: 08/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.10.2008.
  (from: 11/27/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.9.2009.
  (from: 11/13/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 119/2010 Nz 30755/2010 zo dňa 31.08.2010.
  (from: 09/10/2010)
Notárska zápisnica č. N 7/2011, Nz 1514/2011, NCRls 1548/2011 zo dňa 18.01.2011.
  (from: 02/10/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 61/2011, Nz 29154/2011, NCRls 29890/2011 zo dňa 09.08.2011.
  (from: 08/18/2011)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 20.10.2011.
  (from: 12/20/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.06.2012 a 26.06.2012.
  (from: 07/07/2012)
Zápisnica zo zasadnutia Centrálnej volebnej komisie pre voľbu členov dozornej rady spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. volených zamestnancami konaného dňa 12.12.2014.
  (from: 06/19/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.07.2016.
  (from: 08/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 2576/2016, Nz 37805/2016, NCRIs 38734/2016 zo dňa 19.10.2016.
  (from: 02/02/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.10.2016.
  (from: 02/02/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 02.11.2016.
  (from: 02/02/2018)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person