Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  25294/B

Business name: 
KENOIL PLUS, s.r.o. v konkurze
  (from: 11/04/2009 until: 03/16/2010)
KENOIL PLUS, s.r.o.
  (from: 12/08/1997 until: 11/03/2009)
Registered seat: 
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava 841 01
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Objekt PBOD, parc.č. 7448/19
Vlčany 925 84
  (from: 12/08/1997 until: 10/08/2001)
Identification number (IČO): 
36 525 073
  (from: 12/08/1997)
Date of entry: 
12/08/1997
  (from: 12/08/1997)
Person dissolved from: 
19.2.2010
  (from: 03/17/2010)
Date of deletion: 
03/17/2010
  (from: 03/17/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/17/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/08/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
poľnohospodárska rastlinná výroba
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
Partners: 
Jozef Kertész
155
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 10/08/2001)
Jozef Kertész
155
Vlčany
Slovak Republic
  (from: 12/08/1997 until: 03/18/1999)
Štefan Nagy
105
Neded
Slovak Republic
  (from: 03/19/1999 until: 10/08/2001)
Štefan Nagy
105
Neded
Slovak Republic
  (from: 12/08/1997 until: 03/18/1999)
Dušan Gallo
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Ľubica Toráčová
Gabčíkova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Contribution of each member: 
Jozef Kertész
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/18/1999)
Štefan Nagy
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/18/1999)
Jozef Kertész
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 10/08/2001)
Štefan Nagy
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 10/08/2001)
Dušan Gallo
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Ľubica Toráčová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
Jozef Kertész
155
Vlčany
  (from: 12/08/1997 until: 10/08/2001)
Štefan Nagy
105
Neded
  (from: 12/08/1997 until: 10/08/2001)
Dušan Gallo
J. Alexyho 2954/1A
Bratislava
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Ľubica Toráčová
Gabčíkova 10
Bratislava
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 03/19/1999 until: 03/16/2010)
100 000 Sk
  (from: 12/08/1997 until: 03/18/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/15/2009
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.8.2009, sp. Zn. 6K 23/09, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.9.2009, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka KENOIL PLUS, s.r.o., J. Alexyho 2954/1A, Bratislava.
  (from: 11/04/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tomáš Kozovský
Björnsonova 8
Bratislava 811 05
From: 09/15/2009
  (from: 11/04/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/23/2009, 1109220064 zo dňa 27.1.2010 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.2.2010 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu KENOIL PLUS, s.r.o. v konkurze , s.r.o., J. Alexyho 2954/lA , 841 01 Bratislava, IČO: 36 525 073 pre nedostatok majetku. Obchodná KENOIL PLUS, s.r.o. v konkurze , s.r.o., J. Alexyho 2954/lA , 841 01 Bratislava, IČO: 36 525 073 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 25294/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 03/17/2010)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1997 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/08/1997 until: 03/16/2010)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 28.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 03/19/1999 until: 03/16/2010)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 12.9.2001. Dodatok č. 2 zo dňa 12.9.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Objekt PBOD, parc. č. 7448/19, Vlčany, na: J. Alexyho 2954/1A, Bratislava.
  (from: 10/09/2001 until: 03/16/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.9.2009 č.k. 34 Exre/1130/2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2009.
  (from: 11/04/2009 until: 03/16/2010)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person