Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  960/V

Business name: 
ROVEX spol. s r.o.
  (from: 12/17/1991)
Registered seat: 
Blatná 438/15
Sečovce 078 01
  (from: 01/03/2006)
Identification number (IČO): 
17 146 330
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
12/17/1991
  (from: 12/17/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/1991)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/19/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/19/1994)
veľkoobchod-potravinársky tovar, kozmetické výrobky, čistiace a pracie prostriedky, stavebný a inštalačný materiál
  (from: 01/19/1994)
inžinierska činnosť
  (from: 01/19/1994)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 01/19/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/22/1996)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/03/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/03/2006)
Partners: 
Ing. Miloš Rojtáš
Bitúnková 970/10
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 01/03/2006)
Jozef Bajus
Severná ulica 1977/1
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/03/2010)
Jozef Bajus
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 03/03/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/1994)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 01/19/1994)
Capital: 
10 953,99323 EUR Paid up: 10 953,99323 EUR
  (from: 03/03/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.12.1991 na zákl. zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb.
  (from: 12/17/1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku zo dňa 15.12.1993 k spoločenskej zmuve, v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/19/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.1995.
  (from: 04/22/1996)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/07/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2000.
  (from: 01/12/2001)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person