Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  960/V

Business name: 
ROVEX spol. s r.o.
  (from: 12/17/1991)
Registered seat: 
Blatná 438/15
Sečovce 078 01
  (from: 01/03/2006)
Záhradná 1196/6
Sečovce
  (from: 12/17/1991 until: 01/02/2006)
Identification number (IČO): 
17 146 330
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
12/17/1991
  (from: 12/17/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/1991)
Objects of the company: 
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/19/1994)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/19/1994)
veľkoobchod-potravinársky tovar, kozmetické výrobky, čistiace a pracie prostriedky, stavebný a inštalačný materiál
  (from: 01/19/1994)
inžinierska činnosť
  (from: 01/19/1994)
prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
  (from: 01/19/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 04/22/1996)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 01/03/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 01/03/2006)
poskytovanie-zabezpečovanie stavebno-montážnych prác HSV, PSV, vrátane prác s použitím materiálu odberateľa
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
dodávka stavebného materiálu pre drobné opravy v maloobsahovom netradičnom balení
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
inžiniersko-investičná činnosť
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
sprostredkovateľská činnosť, najmä pre zabezpečenie predmetu činnosti
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
dopravná činnosť pre vlastnú potrebu
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
nákup a predaj hracích prístrojov, potravinárskeho tovaru, priemyselného a drogistického tovaru, druhotných surovín, stavebného a inštalačného materiálu
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
prevádzkovanie nevýherných hracích prístrojov
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vl. nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Partners: 
Ing. Miloš Rojtáš
Bitúnková 970/10
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 01/03/2006)
Jozef Bajus
Severná ulica 1977/1
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2007)
Vojtech Bodnár
Kutnohorská 2114/7
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Peter Rajtáš
Zahradná 1196/6
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Ing. Miloš Rajtáš
Pavlovičovo námestie 30
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Peter Rojtáš
Blatná 19
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 01/12/2001 until: 01/02/2006)
Ing. Miloš Rojtáš
Magurská 3
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/12/2001 until: 01/02/2006)
Peter Rojtáš
Zahradná 6
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 01/11/2001)
Ing. Miloš Rojtáš
Višňová 4
Prešov
Slovak Republic
  (from: 09/07/1998 until: 01/11/2001)
Peter Rojtáš
Zahradná 6
Sečovce
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 09/06/1998)
Ing. Miloš Rojtáš
Višňová 4
Prešov
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 09/06/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 03/03/2010)
Jozef Bajus
Amount of investment: 995,817567 EUR Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 03/03/2010)
Ing. Miloš Rajtáš
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Vojtech Bodnár
Amount of investment: 40 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Peter Rajtáš
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 09/06/1998)
Peter Rojtáš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 09/06/1998)
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 01/11/2001)
Peter Rojtáš
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 01/11/2001)
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 01/12/2001 until: 01/02/2006)
Peter Rojtáš
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/12/2001 until: 01/02/2006)
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/03/2006 until: 05/23/2007)
Ing. Miloš Rojtáš
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 03/02/2010)
Jozef Bajus
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 03/02/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/1994)
konatelia
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Ing. Miloš Rojtáš
Višňová 4
Prešov
  (from: 01/19/1994 until: 01/11/2001)
Ing. Miloš Rojtáš
Magurská 3
Prešov
  (from: 01/12/2001 until: 01/02/2006)
Ing. Miloš Rojtáš
Bitúnková 970/10
Sečovce 078 01
From: 12/17/1991 Until: 03/10/2022
  (from: 06/25/2022 until: 06/24/2022)
Ing. Miloš Rojtáš
Bitúnková 970/10
Sečovce 078 01
From: 12/17/1991
  (from: 01/03/2006 until: 06/24/2022)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 01/19/1994)
Ing. Miloš Rajtáš - riaditeľ Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisuje riaditeľ spoločnosti a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/1991 until: 01/18/1994)
Capital: 
10 953,99323 EUR Paid up: 10 953,99323 EUR
  (from: 03/03/2010)
330 000 Sk Paid up: 330 000 Sk
  (from: 05/24/2007 until: 03/02/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/03/2006 until: 05/23/2007)
100 000 Sk
  (from: 12/17/1991 until: 09/06/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 3.12.1991 na zákl. zák. č. 109/64 Zb. v znení zák. č. 103/90 Zb.
  (from: 12/17/1991)
Zmeny v zápise boli urobené na základe dodatku zo dňa 15.12.1993 k spoločenskej zmuve, v súlade s ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/19/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.1995.
  (from: 04/22/1996)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.7.1998. Spoločenská zmluva je upravená podľa zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/07/1998)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.12.2000.
  (from: 01/12/2001)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person