Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  108053/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SPARK, s.r.o.
  (from: 09/18/2000)
Registered seat: 
353
Stredné Plachtince 991 24
  (from: 02/21/2018)
Identification number (IČO): 
36 201 090
  (from: 09/18/2000)
Date of entry: 
09/18/2000
  (from: 09/18/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/18/2000)
Objects of the company: 
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/18/2000)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; zariadenia s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 09/18/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 09/18/2000)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 09/18/2000)
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske produkty, potravinárske produkty, živé zvieratá, kvety a rastliny, alkoholické a nealkoholické nápoje, zelenina, ovocie, mäso, mäsové výrobky, ryby, mrazené výrobky, mliekárenské výrobky, vajcia, tabak, tabakové výrobky, cukrovinky, textil, textilná galantéria, elektrické stroje a prístroje vrátane rozhlasových, televíznych prístrojov, výpočtovou, telekomunikačnou, kancelárskou technikou a prístrojmi pre domácnosť, sklo, porcelán, keramika, drogériový tovar /s výnimkou jedov a žieravín/, kozmetika, nábytok, svietidlá, knihy, noviny a časopisy, železiarsky tovar, papierenský tovar, písacie a kancelárske potreby, drevo, stavebný materiál, inštalatérsky , elektroinštalatérsky materiál a zariadenia, elektronický materiál, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu a ich príslušenstva, stavebné stroje, šijacie a pletacie stroje, poľnohospodárske stroje, suveníry, hutnícky materiál, farby a laky, potreby pre domácnosť, výrobky z drahých kovov, plasty a výrobky z nich
  (from: 09/18/2000)
finančný a operatívny prenájom strojov a zariadení
  (from: 09/18/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/18/2000)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/18/2000)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, prístrojov, poľnohospodárskych strojov a zariadení, stavebných a kancelárskych strojov a zariadení
  (from: 09/18/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 09/18/2000)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 09/18/2000)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného poradenstva
  (from: 09/18/2000)
prenájom základných prostriedkov formou leasingu
  (from: 09/18/2000)
reklamné a propagačné činnosti
  (from: 09/18/2000)
baliace činnosti a skladovanie
  (from: 09/18/2000)
výroba jednoduchých kovových výrobkov a polotovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/18/2000)
sekretárske služby, reprografia a kopírovacie služby
  (from: 09/18/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 09/18/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 09/18/2000)
búracie, zemné a lešenárske práce
  (from: 09/18/2000)
zásielkový predaj
  (from: 09/18/2000)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/18/2000)
požičiavanie, distribúcia videa
  (from: 09/18/2000)
približovanie a ťažba dreva
  (from: 09/18/2000)
požičiavanie videokamier, videorekordérov a elektrického náradia
  (from: 09/18/2000)
nákup a predaj ojazdených motovových vozidiel a použitých súčiastok motorových vozidiel
  (from: 09/18/2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 09/18/2000)
predaj na priamu konzumáciu alko a nealko nápojov, piva, vína a destilátov
  (from: 09/18/2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov ako aj bezmäsitých jedál ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 09/18/2000)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 09/18/2000)
organizovanie školení, kurzov, seminárov a výstav
  (from: 09/18/2000)
usporiadanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 09/18/2000)
maliarske a natieračské práce
  (from: 09/18/2000)
vydavateľské činnosti
  (from: 09/18/2000)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 09/18/2000)
zimná údržba ciest, mostov a komunikácii za pomoci mechanizmov
  (from: 09/18/2000)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/22/2010)
Výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 09/25/2015)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 02/21/2018)
Partners: 
GardenKa s.r.o.
J. C. Hronského 633/2
Krupina 963 01
Slovak Republic
  (from: 01/07/2018)
OZETA NEO, a.s.
Dopravná 2098/9
Topoľčany 955 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2014)
Contribution of each member: 
GardenKa s.r.o.
Amount of investment: 199 250 EUR Paid up: 199 250 EUR
Lien: 1. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5294/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5295/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 3. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5296/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 4. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5297/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 5. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5298/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 6. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5299/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 7. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5300/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
  (from: 01/07/2018)
OZETA NEO, a.s.
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
Lien: 1. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5294/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 2. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5295/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 3. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5296/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 4. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5297/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 5. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5298/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 6. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5299/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140 7. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka zriadené Zmluvou o zriadení záložného práva č. 5300/11/08720 zo dňa 19.07.2011 v prospech záložného veriteľa Československá obchodná banka, a.s. so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140
  (from: 06/25/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/21/2018)
Ing. Branislav Tichý
J. C. Hronského 633/2
Krupina 963 01
From: 01/31/2018
  (from: 02/21/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť vo všetkých veciach samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 01/17/2014)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 11/11/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.8.2000 podľa zák.č. 513/91 Zb. v platnom znení.
  (from: 09/18/2000)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 29.12.2003.
  (from: 01/12/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.10.2010. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 18.10.2010.
  (from: 11/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.05.2013.
  (from: 05/28/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2013.
  (from: 07/17/2013)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.08.2013.
  (from: 12/31/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.01.2014.
  (from: 01/17/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.03.2014.
  (from: 04/02/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.6.2016, sp. zn. 34 Exre/194/2016– 5, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.7.2016.
  (from: 08/12/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.01.2017.
  (from: 02/02/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.01.2018.
  (from: 02/21/2018)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 06/24/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.4.2016 sp. Zn. 3R /1/2016 - 167, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.4.2016, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka SPARK, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, IČO : 36 201 090. Do funkcie správcu súd ustanovil BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu 1169.
  (from: 08/12/2016)
Restructuring trustee: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Nám Martina Benku 10
Bratislava 811 07
Mark: S1169
From: 04/26/2016
  (from: 08/12/2016)
Date of updating data in databases:  11/25/2021
Date of extract :  11/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person