Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  976/V

Business name: 
FRAMM, spol. s r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Registered seat: 
Pod šiancom 4
Košice
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Identification number (IČO): 
17 147 298
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
03/09/2006
  (from: 03/09/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/09/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 976/V pri: Obchodné meno: FRAMM, spol. s r.o. Sídlo: Pod Šiancom 4, Košice IČO: 17 147 298 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe Uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 225/98-14 zo dňa 3. mája 2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.6.2001, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FRAMM, spol. s r.o. pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/09/2006)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person