Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  976/V

Business name: 
FRAMM, spol. s r.o.
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Registered seat: 
Pod šiancom 4
Košice
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Identification number (IČO): 
17 147 298
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
03/09/2006
  (from: 03/09/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/09/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť-nákup a predaj spotrebných, priemyslových, potravinárskych, poľnohospodárskych a stavebných výrobkov
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
stavebné práce
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
konzultačná-poradenská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
organizácia reklamy, výstav a marketingových služieb
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
sprostredkovateľská činnosť v celom rozsahu podnikania
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
veľkoobchod a maloobchod s tovarmi, spotrebný a priemyselný tovar, stavebné výrobky, potravinárske výrobky, poľnohospodárske výrobky
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
reklamná činnosť
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
usporadúvanie výstav
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti podnikania
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
pohostinská a reštauračná činnosť
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb.
  (from: 01/19/1994 until: 03/08/2006)
Partners: 
Ing. Vojtech Ciffra
Čordákova 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Ing. Jozef Macko
Varšavská 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Igor Múdry
Wuppertálska 2
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Ing. Vojtech Ciffra
Čordákova 21
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice
Slovak Republic
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Ciffra
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Ing. Jozef Macko
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Igor Múdry
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Ing. Vojtech Ciffra
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Igor Múdry
Amount of investment: 53 000 Sk Paid up: 53 000 Sk
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Ing. Vojtech Ciffra
Čordákova 21
Košice
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Igor Múdry
Stropkovská 46
Košice
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a za túto podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Za spoločnosť s ručením obmedzeným podpisujú zakladajúci spoločníci každý samostatne, pri záväzkoch nad 500.000,-Kčs vždy dvaja spoločníci.
  (from: 12/31/1991 until: 08/30/1993)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 976/V pri: Obchodné meno: FRAMM, spol. s r.o. Sídlo: Pod Šiancom 4, Košice IČO: 17 147 298 ako aj všetkých ďalších zápisov na základe Uznesenia Krajského súdu v Košiciach č. k. 2K 225/98-14 zo dňa 3. mája 2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.6.2001, ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FRAMM, spol. s r.o. pre nedostatok majetku zamietnutý (§ 68 ods. 4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/09/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 16.12.1991 na základe zák. č.109/64 Zb. v znení novely zák. č.103/90 Zb.
  (from: 12/31/1991 until: 03/08/2006)
Zmeny v zápise vykonané na základe dodatku k spoločenskej zmluve č.1 zo dňa 13.8.1993 v súlade so zákonom č.513/91 Zb.
  (from: 08/31/1993 until: 03/08/2006)
Krajský súd v Košiciach uznesením zo dňa 3.5.2001, č.k. 2K 225/98-14 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
  (from: 01/19/1994 until: 03/08/2006)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person