Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3197/S

Business name: 
PROSPER s.r.o." v likvidácii "
  (from: 02/17/2003)
PROSPER s.r.o.
  (from: 12/22/1995 until: 02/16/2003)
Registered seat: 
Mičinská cesta 3
Banská Bystrica 974 01
  (from: 10/26/2000)
Internátna 22
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Hviezdoslavova 41
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
Identification number (IČO): 
31 641 938
  (from: 12/22/1995)
Date of entry: 
12/22/1995
  (from: 12/22/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/22/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 12/02/1998)
Partners: 
Peter Hudáček
Karpatská 6177/5
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/25/2001)
Karol Messinger
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 10/26/2000 until: 04/24/2001)
Karol Messinger
24
Harmanec
Slovak Republic
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Mikan Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Internátna 22
Banská Bystrica
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Nela Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Internátna 22
Banská Bystrica
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Mikan Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 41
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
Nela Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Hviezdoslavova 41
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
Contribution of each member: 
Peter Hudáček
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 04/25/2001)
Mikan Nikolovski
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
Nela Nikolovski
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
Mikan Nikolovski
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Nela Nikolovski
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Karol Messinger
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/02/1998 until: 10/25/2000)
Karol Messinger
Amount of investment: 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 10/26/2000 until: 04/24/2001)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/17/2003)
Individual managing director
  (from: 10/26/2000 until: 02/16/2003)
konatelia
  (from: 12/22/1995 until: 10/25/2000)
Peter Hudáček
Karpatská 6177/5
Banská Bystrica
  (from: 10/26/2000)
Mikan Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Internátna 22
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1995 until: 10/25/2000)
Nela Nikolovski
Prva pruga 5
Beograd
Juhoslávia
residence in the Slovak Republic :
Internátna 22
Banská Bystrica
  (from: 12/22/1995 until: 10/25/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 02/17/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/26/2000 until: 02/16/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/22/1995 until: 10/25/2000)
Capital: 
210 000 Sk
  (from: 12/02/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/22/1995 until: 12/01/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Peter Hudáček
Medená 14281/10
Banská Bystrica 974 01
From: 05/26/2017
  (from: 09/07/2017)
 Liquidators:
Erik Weber
Tulská 28
Banská Bystrica
  (from: 02/17/2003 until: 09/06/2017)
 Liquidators:
Erik Weber
Tulská 28
Banská Bystrica
Until: 05/26/2017
  (from: 09/07/2017 until: 09/06/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.11.1995 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 8416
  (from: 12/22/1995)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 25.3.1998 a Dodatok č. 1 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/02/1998)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 22.11.1999 a Dodatok č. 2.
  (from: 12/21/1999)
- Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.9.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 10/26/2000)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 2.4.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č.4
  (from: 04/25/2001)
. Rozhodnutím spoločníka zo dňa 3.10.2001 bolo schvále- né zrušenie spoločnosti s likvidáciou a zároveň bol menovaný likvidátor.
  (from: 02/17/2003)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person