Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  26207/B

Business name: 
Leder & Schuh SK spol. s r.o.
  (from: 03/03/2012)
Registered seat: 
Einsteinova 18
Bratislava 851 01
  (from: 03/11/2002)
Identification number (IČO): 
35 832 932
  (from: 03/11/2002)
Date of entry: 
03/11/2002
  (from: 03/11/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/2002)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 03/11/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/11/2002)
oprava obuvi
  (from: 03/11/2002)
Partners: 
Leder & Schuh Aktiengesellschaft
Lastenstrasse 11
Graz 8020
Republic of Austria
Other identification number : FN 36782 t
  (from: 10/14/2021)
Contribution of each member: 
Leder & Schuh Aktiengesellschaft
Amount of investment: 66 388 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 66 388 EUR
  (from: 10/14/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/14/2021)
Ing. Milan Hodža
Ventúrska 273/8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
From: 03/12/2019
  (from: 10/14/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ spoločnosti. Konateľ koná v mene spoločnosti tak, že k predtlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoje meno a vlastnoručný podpis.
  (from: 05/05/2020)
Procuration: 
Mag. Martin Benedikt
Wetterturmstraße 41a
St. Radegund 8061
Rakúska republika
From: 03/03/2012
  (from: 10/14/2021)
Josef Bernd Oswald
Dorfstrasse 82
Kalsdorf 8401
Rakúska republika
From: 04/25/2019
  (from: 10/14/2021)
Ing. Hana Píšková
Údolní 409/54
Brno-Střed, Veveří 602 00
Česká republika
From: 11/01/2012
  (from: 10/14/2021)
Za spoločnosť konajú spoločne vždy dvaja prokuristi, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja prokuristi svoje podpisy a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 03/03/2012)
Capital: 
66 388 EUR Paid up: 66 388 EUR
  (from: 08/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 8/2002, Nz 8/2002 dňa 8.1.2002 v znení doplnenia zo dňa 22.2.2002 - notárska zápisnica č. N 74/2002, Nz 71/2002, v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 03/11/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spoločnosťou Stiefelkönig, spol. s.r.o., so sídlom Námestie SNP 15, 811 01, Bratislava, IČO: 31 386 270 , zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 8144/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Obchodná spoločnosť HUMANIC SK s.r.o., so sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO : 35 832 932, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26207/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 771/2011, Nz 58551/2011 zo dňa 19.12.2011 stáva právnym nástupcom spoločnosti Stiefelkönig, spol. s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2012 o zmene obchodného mena spoločnosti z HUMANIC SK s.r.o. na Leder & Schuh SK spol. s r. o.
  (from: 03/03/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.09.2012.
  (from: 10/02/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.10.2012.
  (from: 11/01/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.03.2013.
  (from: 03/29/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.05.2013.
  (from: 07/05/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.06.2017.
  (from: 07/22/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.03.2019.
  (from: 04/25/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2012)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Stiefelkönig, spol. s. r. o.
Námestie SNP 15
Bratislava 811 01
  (from: 01/01/2012)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person