Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2921/B

Business name: 
MAG MEDIA, a.s.
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Brečtanová 1
Bratislava 831 01
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
Identification number (IČO): 
35 831 316
  (from: 02/15/2002)
Date of entry: 
02/15/2002
  (from: 02/15/2002)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/2002)
Capital: 
11 000 000 Sk Paid up: 11 000 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 12/31/2008)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 8863/2008, Nz 56028/2008 zo dňa 08.12.2008 o zrušení spoločnosti MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 831 316, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2921/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3006/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 8866/2008, Nz 56075/2008 notárskou kandidátkou Mgr. Tatianou Stročinskou notára Mgr.Tomáša Leškovského dňa 08.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti MAG MEDIA, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Legal successor: 
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1
Bratislava 831 01
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person