Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2921/B

Business name: 
MAG MEDIA, a.s.
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
Registered seat: 
Brečtanová 1
Bratislava 831 01
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
Sasinkova 5
Bratislava 811 08
  (from: 06/13/2003 until: 12/27/2007)
Grösslingova 55
Bratislava 811 09
  (from: 02/15/2002 until: 06/12/2003)
Identification number (IČO): 
35 831 316
  (from: 02/15/2002)
Date of entry: 
02/15/2002
  (from: 02/15/2002)
Date of deletion: 
01/01/2009
  (from: 01/01/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/01/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/15/2002)
Objects of the company: 
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod)
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
marketing
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
technicko-organizačné zabezpečenie obchodno-predajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2006 until: 12/31/2008)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
poskytovanie dátových služieb - prevádzkovanie internetovej čitárne
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softvéru
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
návrh a optimalizácia informačných technológií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzakovanie
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
poskytovanie verejnodostupných informácií
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadívaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
činnosť miesta uloženia písomností nearchívnej povahy
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/11/2002 until: 12/31/2008)
Managing board
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Michal Baričák
Chočská 1530/10
Dolný Kubín 026 01
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 08/17/2006)
Michal Baričák
Chočská 1530/10
Dolný Kubín 026 01
From: 09/12/2002 Until: 08/01/2006
  (from: 08/18/2006 until: 08/17/2006)
Karolína Čičátková - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
From: 11/25/2004
  (from: 02/11/2005 until: 05/09/2007)
Karolína Čičátková - člen
Sasinkova 9
Bratislava 811 08
From: 11/25/2004 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - člen
Studenohorská 59
Bratislava 841 03
From: 08/01/2006
  (from: 08/18/2006 until: 05/09/2007)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A. - člen
Studenohorská 59
Bratislava 841 03
From: 08/01/2006 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Juraj Priečinský - deň vzniku funkcie 15.2.2002
Osuského 46
Bratislava
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Mgr. Matej Ribanský - člen
Bagarova 24
Bratislava 841 01
From: 08/01/2006
  (from: 08/18/2006 until: 05/09/2007)
Mgr. Matej Ribanský - člen
Bagarova 24
Bratislava 841 01
From: 08/01/2006 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Martin Šebo - predseda
Klimkovičova 4
Bratislava 841 01
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 05/09/2007)
Martin Šebo - predseda
Klimkovičova 4
Bratislava 841 01
From: 09/12/2002 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Peter Korbačka - predseda
Tichá 5146/28
Bratislava 811 02
From: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Mgr. Richard Flimel - podpredseda
Magurská 2772/7
Bratislava 831 01
From: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Vladimír Jurásek - deň vzniku funkcie 15.2.2002
Matoušova 12
Praha 5
Česká republika
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
MUDr. Martin Schaffer
Trojická 8/1907
Praha 128 00
Česká republika
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/10/2005)
MUDr. Martin Schaffer
Trojická 8/1907
Praha 128 00
Česká republika
From: 09/12/2002 Until: 11/25/2004
  (from: 02/11/2005 until: 02/10/2005)
Pavel Ťahan - predseda, deň vzniku funkcie 15.2.2002
Horákova 2062/4
Praha 5
Česká republika
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/11/2005 until: 05/09/2007)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení vždy traja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/11/2002 until: 02/10/2005)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Capital: 
11 000 000 Sk Paid up: 11 000 000 Sk
  (from: 04/07/2004 until: 12/31/2008)
1 000 000 Sk
  (from: 02/15/2002 until: 04/06/2004)
Shares: 
Number of shares: 110
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: na akcie na meno sa vzťahuje predkupné právo ostatných akcionárov
  (from: 04/07/2004 until: 12/31/2008)
Number of shares: 10
Druh: kmeň. na akcie na meno sa vzť.predk.právo ost. akc
Form: listinné
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 02/15/2002 until: 04/06/2004)
Stockholder: 
J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s.
Lamačská cesta 3
Bratislava 841 04
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Supervisory board: 
Karol Singhoffer
Pri kríži 9
Bratislava 841 02
From: 11/25/2005
  (from: 02/11/2005 until: 04/20/2005)
Ladislav Haspel
Toplianska 16
Bratislava 821 07
From: 09/12/2002 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Pavel Horváth
Duklianska 59/2070
Skalica 909 01
From: 11/25/2004 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Karol Singhoffer
Pri kríži 9
Bratislava 841 02
From: 11/25/2004 Until: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ladislav Haspel
Toplianska 16
Bratislava 821 07
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 05/09/2007)
Ing. Pavel Horváth
Duklianska 59/2070
Skalica 909 01
From: 11/25/2004
  (from: 02/11/2005 until: 05/09/2007)
Karol Singhoffer
Pri kríži 9
Bratislava 841 02
From: 11/25/2004
  (from: 04/21/2005 until: 05/09/2007)
Ing. Stanislav Korbačka
Hronská 49
Valaská 976 46
From: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Martin Šebo
Záhradnícka 2218/6
Bratislava 811 08
From: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
Mgr. Marek Kráľ
M. Gorkého 220/4
Prievidza - Prievidza IV - Kopanice 971 01
From: 04/27/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/31/2008)
David Bártík
Nad lesním divadlem 1213
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 02/10/2005)
David Bártík
Nad lesním divadlem 1213
Praha 140 00
Česká republika
From: 09/12/2002 Until: 11/25/2005
  (from: 02/11/2005 until: 02/10/2005)
Ing. Jan Gerner - predseda
Nábrežie Jana Palacha 923/4
Karlovy Vary 360 00
Česká republika
From: 09/12/2002 Until: 11/25/2004
  (from: 02/11/2005 until: 02/10/2005)
Ing. Jan Gerner
Nábrežie Jana Palacha 923/4
Karlovy Vary 360 00
Česká republika
From: 09/12/2002
  (from: 11/11/2002 until: 06/12/2003)
Ing. Jan Gerner - predseda
Nábrežie Jana Palacha 923/4
Karlovy Vary 360 00
Česká republika
From: 09/12/2002
  (from: 06/13/2003 until: 02/10/2005)
JUDr. Simona Macášková - deň vzniku funkcie 15.2.2002
Záblatská 261
Praha 9
Česká republika
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
David Menšík - deň vzniku funkcie 15.2.2002
Voříškova 7
Brno
Česká republika
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Ing. Petr Pešek - deň vzniku funkcie 15.2.2002
Kloboučnická 1653/15
Praha 4
Česká republika
  (from: 02/15/2002 until: 11/10/2002)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 8863/2008, Nz 56028/2008 zo dňa 08.12.2008 o zrušení spoločnosti MAG MEDIA, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 831 316, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 2921/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou Slovenská produkčná, a.s., so sídlom Brečtanova 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3006/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 8866/2008, Nz 56075/2008 notárskou kandidátkou Mgr. Tatianou Stročinskou notára Mgr.Tomáša Leškovského dňa 08.12.2008 stáva právnym nástupcom spoločnosti MAG MEDIA, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 01/01/2009)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 15/02, Nz 13/02 spísanej dňa 16.1.2002 notárom JUDr. Blahom v zmysle ust. §§ 154 - 220 Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Základné imanie: 1 000 000 Sk splatené: 1 000 000 Sk
  (from: 02/15/2002 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č. N 216/2002, Nz 185/2002 zo dňa 12.9.2002 osvedčujúca priebeh Valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmena členov predstavenstva a dozornej rady. Predstavenstvo : Pavel Ťahan, Vladimír Jurásek, Juraj Priečinský deň zániku funkcie : 12.9.2002. Dozorná rada : Ing Petr Pešek, David Menšík, JUDr.Simona Macásková , deň zániku funkcie : 12.9.2002.
  (from: 11/11/2002 until: 12/31/2008)
Na mimoriadnon valnom zhromaždení dňa 30.4.2003, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 248/03, Nz 32829/03 napísanej notárskym kandidátom JUDr. Schweighoferovej JUDr. Čechovou, bola schválená zmena stanov. Zápisnica z dozornej rady dňa 12.9.2002.
  (from: 06/13/2003 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č.N 2664/2003 ,Nz 114500/2003 zo dňa 04.12.2003.
  (from: 04/07/2004 until: 12/31/2008)
Notárska zápisnica č.N 327/2004, Nz 322/2004 zo dňa 25.11.2004. Funkcia člena predstavenstva MUDr.Martina Schaffera skončila 25.11.2004.
  (from: 02/11/2005 until: 12/31/2008)
Rozhodutie jediného akcionára N 3615/2006, Nz 29868/2006, NCRIs 29808/2006 zo dňa 1.8.2006.
  (from: 08/18/2006 until: 12/31/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2007.
  (from: 12/28/2007 until: 12/31/2008)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2009)
Legal successor: 
Slovenská produkčná, a.s.
Brečtanová 1
Bratislava 831 01
  (from: 01/01/2009)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person