Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1091/B

Business name: 
M+S Investment Leasing, spol. s r.o.
  (from: 05/22/2003 until: 11/22/2011)
M + S spol. s r.o.
  (from: 08/01/1991 until: 05/21/2003)
Registered seat: 
Trenčianska 57
Bratislava 821 09
  (from: 03/30/2007 until: 11/22/2011)
Trenčianska 57
Bratislava 825 10
  (from: 02/22/2007 until: 03/29/2007)
Panenská 7
Bratislava 811 03
  (from: 05/22/2003 until: 02/21/2007)
Krátka 1
Bratislava 811 03
  (from: 05/25/1998 until: 05/21/2003)
Bratislava
  (from: 08/01/1991 until: 05/24/1998)
Identification number (IČO): 
17 321 344
  (from: 08/01/1991)
Date of entry: 
08/01/1991
  (from: 08/01/1991)
Person dissolved from: 
4.11.2011
  (from: 11/23/2011)
Date of deletion: 
11/22/2011
  (from: 11/23/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/23/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/01/1991)
Objects of the company: 
nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu (okrem tovaru na ktoré treba povolenie)
  (from: 08/01/1991 until: 05/24/1998)
sprostredkovateľská, poradenská a konzultačná činnosť medzi jednotlivými osobami
  (from: 08/01/1991 until: 05/24/1998)
zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti (okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie)
  (from: 08/01/1991 until: 05/24/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
poradenská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
fotografické služby
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
nákup a predaj motorových vozidiel
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
výskum trhu
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
factoring a forfaiting
  (from: 12/04/2000 until: 11/22/2011)
leasingová činnosť
  (from: 02/26/2001 until: 11/22/2011)
Partners: 
Roman Mach
Ladzianska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 02/06/2004 until: 12/06/2007)
Karol Schlosser
Kratká 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 02/05/2004)
Karol Schlosser
Kratká 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/11/1992 until: 05/24/1998)
Karol Schlosser
Kratká 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Corineus Consalting AG
Zurcherstrasse 65
Wil 9500
Švajčiarsko
  (from: 02/06/2004 until: 11/22/2011)
MILLENIUM ADMINISTRATION LIMITED
4 TH FLOOR, LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE
Londýn N3 1 RL
Veľká Británia
  (from: 12/07/2007 until: 11/22/2011)
Contribution of each member: 
Karol Schlosser
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Roman Mach
Amount of investment: 50 000 Sk
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Karol Schlosser
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 05/11/1992 until: 05/24/1998)
Karol Schlosser
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 02/05/2004)
Mgr. Karol Schlosser
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/06/2004 until: 12/06/2007)
Corineus Consalting AG
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/06/2004 until: 01/19/2009)
MILLENIUM ADMINISTRATION LIMITED
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/07/2007 until: 01/19/2009)
Corineus Consalting AG
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 11/22/2011)
MILLENIUM ADMINISTRATION LIMITED
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 11/22/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/22/2003 until: 11/22/2011)
Individual managing director
  (from: 05/11/1992 until: 05/21/2003)
konatelia
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Juraj Hanus
Jégeho 363/5
Bratislava 821 07
From: 11/14/2002
  (from: 05/22/2003 until: 12/06/2007)
Juraj Hanus
Jégeho 363/5
Bratislava 821 07
From: 11/14/2002 Until: 12/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 12/06/2007)
Karol Schlosser
Kratká 1
Bratislava
  (from: 05/11/1992 until: 05/24/1998)
Karol Schlosser
Kratká 1
Bratislava
Until: 11/14/2002
  (from: 05/25/1998 until: 05/21/2003)
Dušan Sabó
Holého 7
Bratislava 811 08
From: 12/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 11/22/2011)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne, a to v plnom rozsahu.
  (from: 12/07/2007 until: 11/22/2011)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ spoločnosti samostatne, a to v plnom rozsahu a prokurista v rozsahu, zverenom mu zakladateľskou listinou a zákonom.
  (from: 05/22/2003 until: 12/06/2007)
Konateľ v mene spoločnosti koná a podpisuje samostatne.
  (from: 05/11/1992 until: 05/21/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú: Karol Schlosser - samostatne Roman Mach - samostatne
  (from: 08/01/1991 until: 05/10/1992)
Procuration: 
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1420/1
Bratislava 811 01
  (from: 05/22/2003 until: 12/06/2007)
Mgr. Karol Schlosser
Krátka 1420/1
Bratislava 811 01
Until: 12/03/2007
  (from: 12/07/2007 until: 12/06/2007)
Capital: 
6 638,783776 EUR
  (from: 01/20/2009 until: 11/22/2011)
200 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 01/19/2009)
100 000 Sk
  (from: 08/01/1991 until: 05/24/1998)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 05/14/2008
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.5.2008, sp.zn. 6K/12/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.5.2008 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka M+S Investment Leasing, spol. s r.o. Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 17 321 344 a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Ing. Matej Hodál, so sídlom kancelárie Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.
  (from: 08/06/2008)
Bankruptcy trustee: 
Mgr.Ing. Matej Hodál
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
From: 05/14/2008
  (from: 08/06/2008)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 32Exre/949/2009 zo dňa 12.10.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.11.2011 súd vymazal z obchodného registra obchodnú spoločnosť M+S Investment Leasing, spol. s r. o. , so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 17 321 344.
  (from: 11/23/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19.7.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 1928
  (from: 08/01/1991 until: 11/22/2011)
Notárska zápisnica N 395, Nz 393/98 spísaná dňa 11.5.1998 notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené prispôsobenie Zák.č. 513/1991 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/25/1998 until: 11/22/2011)
Osvedčenie v dodatku k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 752/00, Nz 745/00 napísanej dňa 9.6.2000 notárom JUDr. Hrušovskou.
  (from: 12/04/2000 until: 11/22/2011)
Dodatok k spoločenskej zmluve spísaný dňa 23.1.2001 do notárskej zápisnice N 48/2001, Nz 46/2001.
  (from: 02/26/2001 until: 11/22/2011)
Ku zmene v osobe konateľa, ako aj k doplneniu prokúry došlo na valnom zhromaždení konanom dňa 14.11.2002. Notárska zápisnica č. Nz 476/02 zo dňa 14.11.2002 a opravná doložka k notárskej zápisnici. Notárska zápisnica č. N 98/2003, Nz 25594/2003 zo dňa 7.4.2003 - nové znenie zakladateľskej listiny. Zmena obchodného mena z pôvodného: M + S spol. s r.o.
  (from: 05/22/2003 until: 11/22/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.01.2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 02/22/2007 until: 11/22/2011)
Sale of an enterprise: 
*
Predaj časti podniku pod názvom "Divízia II.-maloobchod, služby" na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 30.11.2007.
  (from: 03/11/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person